Til hovedinnhold

Avverget storstreik i kommunene

Mekling i KS

Partene skriver under avtalen etter mekling over 13 timer på overtid. (Foto: Kjell-Erik Kallset/Fagforbundet)

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. – Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier Mette Nord.

24.05.2022 av Kjell-Erik Kallset, Geirmund Jor og Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 24.05.2022

Den krevende meklingen i kommuneoppgjøret ble avsluttet tirsdag klokka 13.20, over 13 timer på overtid. Resultatet satt langt inne for LO Kommunes forbund. Fem av de seks LO-forbundene godtok meklingsresultatet, mens det siste – Skolenes Landsforbund – forkastet det anbefalte forslaget.

LO Kommunes leder Mette Nord mener likevel at LO-forbundene har fått gjennomslag for de viktigste kravene de hadde da lønnsoppgjøret startet.

Solide lønnstillegg

– Gjennom meklingen er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren. Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 12 000 og 16 800 kroner. Spesielt blir det gitt et løft for ansatte med kort ansiennitet, der satsene blir hevet ytterligere.

Se nederst i saken for oppdaterte lønnstabeller (vedlagt protokoll)

Mette Nord legger vekt på at avtalen er i tråd med frontfagsmodellen. Hun sier at ramma i kommuneoppgjøret er høyere enn ramma i årets frontfagsoppgjør, fordi avtalen tar inn etterslep fra lønnsoppgjøret i fjor. Da kom kommuneansatte dårligere ut enn ansatte i industrien.

Økte priser

Lederen for LO Kommune peker på at kraftig prisøkning som følge av strømpriskrisa og krigen i Ukraina, har gjort det nødvendig med gode tillegg i årets oppgjør.

LO Kommunes og Fagforbundets leder, Mette Nord, møter pressen etter å ha meklet et halvt døgn på overtid.
LO Kommunes og Fagforbundets leder, Mette Nord, møter pressen etter å ha meklet et halvt døgn på overtid. (Foto: Kjell-Erik Kallset)

– Alle merker nå økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, men det er de med lavest inntekt som blir hardest rammet. Derfor har det vært viktig for LO Kommune å sikre at hele laget får et godt lønnsoppgjør, ikke bare enkeltgrupper, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

LO Kommune er også fornøyd med at satsene for natt- og helgetillegg blir økt. Dessuten inneholder den nye hovedtariffavtalen formuleringer som skal styrke arbeidet med heltidskultur.

Mekling pågikk fremdeles i oppgjøret for Oslo kommune, som er et eget tariffområde, kl. 1330 tirsdag 24. mai.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?