Til hovedinnhold

Info mekling 2022 stikkord

Nå, i forkant av en evt streik, som informasjon, kan dette være noen stikkord. Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen, ikke bare lønn, er oppe til forhandling. Partene kan forhandle om ferie, pensjon og en rekke andre spørsmål. Det er også anledning til å ta inn nye temaer som partene vil at avtalene skal omfatte. Hovedkravet for lønn er økt kjøpekraft gjennom generelle lønnstillegg og heving av tariffavtalenes lønnssatser. Gjennom våre krav vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn. I denne meklinga vil vi i LO Kommune legge vekt på at hele laget skal komme godt ut. Det er særlig de med lave lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

24.05.2022
Sist oppdatert: 24.05.2022

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?