Til hovedinnhold

Varsling av streikeuttak Fase 2

Fagforbundet krever en rettferdig lønnsøkning for hele laget!

Fagforbundet krever en rettferdig lønnsøkning for hele laget! (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet Tromsø varsler rask opptrapping til fase 2 av en eventuell streik. Fagforbundet har i dag varslet Tromsø kommune om at opptrappingen omfatter i alt  over 500 ansatte i kommune.

23.05.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 23.05.2022

Fagforbundet Tromsø varsler en kraftig opptrapping i en mulig streik i kommuneoppgjøret allerede fra første kommende mandag den 30. mai, dersom partene ikke kommer til enighet. 

Oppgjøret er nå til mekling med frist til midnatt natt til 24. mai. Hvis partene i kommuneoppgjøret ikke lykkes, blir det streik for ansatte i Tromsø kommune fra arbeidstidens start tirsdag 24. mai. 

Fagforbundet Tromsø har i dag varslet Tromsø kommune om at opptrappingen omfatter i alt over 500 ansatte i Tromsø kommune.  Det betyr at fagforeningen styrke fellesskap og samhold blant sine medlemmer. Fagforeningsmedlemmene er kampklare til mulig streik!

Krever at alle yrkesgrupper skal ha et godt lønnsoppgjør

For Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut av årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lavere lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte

– Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget! Utgiftene øker for alle! Vi krever at etterslepet fra fjorårets lønnsoppgjør tettes og at kjøpekraften skal økes for alle ansatte. Vi håper på enighet i meklingen, men hvis det ikke lykkes, blir det streik, sier Reinaldo Montalvao, leder for Fagforbundet Tromsø som organisere de fleste ansatte i Tromsø Kommune.

Fagforbundet jobber for kronetillegg fremfor prosenter

Stigende rente, høyt drivstoff, strømpris og økte priser gjør at det blir ekstra viktig at lønnsoppgjøret kommer som et generelt kronetillegg for alle. Vi vil motsette oss at noen grupper skal stikke ifra resten av laget, og vi vil motsette oss lokale forhandlinger. Vi i Fagforbundet vil ha ei rettferdig lønnsutvikling og små lønnsforskjeller i Norge. Derfor krever vi at lønnsoppgjøret kommer i form av kronetillegg.

Kraftig prisvekst og økende renter treffer medlemmer ekstra hardt

Medlemmer i Fagforbundet sliter med å få betalt regninger og få få en stabil økonomi med de ekstra kostnadene som rammer norsk økonomi. Mange må droppe fritidsaktiviteter for ungene og legge om ferieplanene. Fagforbundet mener at nå fortjener våre viktige medlemmer et solid lønnsløft!

Vi er mange som står på for at samfunnet skal gå rundt. Hele laget må med når vi skal fordele den økonomiske lønnspotten. Samtidig skal vi sørge for å gi lønnsmessig uttelling for kompetanse som kommunene har bruk for, og det blir viktig å finne en balanse og gi alle et solid lønnsløft som de opplever som rettferdig.

Varsel om mulig plassfratredelse - Fase 2 

Fagforbundet Tromsø har meddelt Tromsø kommune om uttak av fase 2 i en mulig streik fra og med 30.mai for over 500 medlemmer.

Fase 2 inneholder yrkesgruppe som jobber i tekniske tjenester (Bydrift og Fagrent) skole og barnehage, fagforeningen har gjennomførte en faglig vurdering om hvilken stillingen som kan være fare for liv og helse i denne omgangen.

– De medlemmene vi vil ta ut i fase 2 i streik er særdeles viktige for driften av kommune. Arbeidsgiver vil merke dette med en gang, sier Montalvao.

Fagforbundets mål er at alle yrkesgrupper skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. Derfor skal hele laget ha et godt lønnsoppgjør i år. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?