Til hovedinnhold

Stor fare for streik i Oslo kommune

Per Egil Johansen, leder Kompetansesenteret i Oslo.

Per Egil Johansen, leder Kompetansesenteret i Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Oppdatering kl. 20:40: Meklingen i tariffoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune fortsetter videre utover kvelden på mandag. Om meklingen ikke fører fram kan 1406 LO-organiserte arbeidstakere i Oslo kommune være ute i streik fra tirsdag.

23.05.2022 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 24.05.2022

Pressemelding fra LO Kommune Oslo

Meklingen i tariffoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune fortsetter mandag. Om meklingen ikke fører fram kan 1406 LO-organiserte arbeidstakere i Oslo kommune være ute i streik fra tirsdag.

I et varsel som ble sendt Oslo kommune onsdag 18. mai framgår det at 1406 LO-organiserte ansatte i Oslo kommune kan tas ut i streik fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 24. mai. For å unngå en storstreik må Riksmekleren finne en løsning som både LO Kommune Oslo og Oslo kommune godtar. Fristen for å komme fram til et meklingsresultat utløper ved midnatt natt til 24. mai.

 

- Vi vil ikke sette innbyggernes liv og helse på spill, men befolkningen må være forberedt på at en eventuell streik vil merkes. Selv om hensikten er å ramme arbeidsgiver, så er det ikke til å unngå at en del Oslo-innbyggere blir påvirket. Foreldre i bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker kan bli møtt med stengte barnehager, skoler og aktivitetsskoler (AKS) tirsdag morgen. I tillegg vil det være færre bybetjenter i gatene, Deichmanske hovedbibliotek kan bli stengt, og en rekke kommunale virksomheter vil ha merkbart færre ansatte på jobb ved en eventuell streik, sier ansvarlig for konfliktberedskapen i Fagforbundet Oslo Anna Elisabeth Uran.

 

I tillegg til Fagforbundet, står LO-forbundene Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo streikeklare dersom meklingen ikke lykkes. LO-medlemmene som eventuelt tas ut jobber i/ved

 • Bydelene Bjerke, Gamle Oslo, Nordre Aker og Stovner
 • Skoler og aktivitetsskoler (AKS) i bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker
 • Utdanningsetaten
 • Deichmanske Bibliotek, Bjørvika
 • Bymiljøetaten
 • Frivilligsentralene
 • Kulturetaten
 • Byrådsavdelingene
 • Innkrevningsetaten
 • Næringsetaten
 • Origo
 • Plan- og bygningsetaten
 • Utviklings- og kompetanseetaten
 • Barne- og familieetaten
 • Helseetaten
 • Velferdsetaten
 • Utdanningsetaten
 • Renovasjons- og gjenvinningsetaten

 

Klikk her for å komme inn på liste over arbeidssteder i Oslo kommune som er direkte berørt av streik.

 

Fristen løper ut ved midnatt

Bakgrunnen for meklingen er at forhandlingene mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS-K Oslo endte med brudd 29. april.

 

Meklingen startet 21. mai og skal etter planen være ferdig innen 23. mai kl. 24.00. Det er imidlertid ikke uvanlig at meklingen fortsetter på overtid. Oslo kommune er et selvstendig forhandlingsområde, men meklingen foregår parallelt med oppgjøret for resten av kommune-Norge.

 

Det er kun Riksmekleren som uttaler seg om innholdet og framdriften underveis i meklingen.

 

Krav om solidarisk oppgjør

Før meklingen startet kommenterte imidlertid både forhandlingsleder for LO Kommune Oslo Per Egil Johansen, og leder av Fagforbundet Oslo de tidligere innsendte kravene.

-Den økonomiske situasjonen gjør det helt nødvendig med et solidarisk lønnsoppgjør, der de med lavere og midlere lønn ikke blir hengende etter andre grupper. Ingen skal få lov å stikke ifra resten av laget denne gangen, uttalte Per Egil Johansen.

 

Dyrere dagligvarer, strøm, boligutgifter og drivstoff merkes godt på privatøkonomien til LO-medlemmene, noe som gjenspeiles i de tidligere innsendte kravene fra LO Kommune Oslo.

 

- Prisstigningen rammer i særdeleshet de med lavere og midlere lønninger. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte. Vi legger til grunn for vårt krav at man følger den økonomiske rammen fra frontfaget og offentlig sektor for øvrig, kommenterte Roger Dehlin som er en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune Oslo.

 

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer over 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?