Til hovedinnhold

LO Kommune Oslo krever reallønnsutvikling for hele laget

- Vårt hovedkrav foran meklingen som starter i morgen er reallønnsutvikling for alle, slår Per Egil Johansen som er forhandlingsleder for 18 388 arbeidstakere i Oslo kommune fast.

20.05.2022 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 20.05.2022

- Vi er innstilte på en god og konstruktiv dialog med bistand fra Riksmekleren. Vi håper å komme fram til enighet, men vi vil ikke oppgi vårt hovedkrav. Den økonomiske situasjonen gjør det helt nødvendig med et solidarisk lønnsoppgjør, der de med lavere og midlere lønn ikke blir hengende etter andre grupper. Ingen skal få lov å stikke ifra resten av laget denne gangen, uttaler Johansen.

 

Han viser til at pila på dagligvarepriser, strømkostnader og drivstoffprisen har gått bare en vei den siste tida. På toppen av det har Norges Bank spådd ikke mindre enn syv nye rentehevinger innen utgangen av 2023.

 

- Vi krever at ramma for lønnsoppgjøret i offentlig sektor for øvrig og fra frontfaget legges til grunn for oppgjøret i Oslo kommune, sier Johansen

 

Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin, som også er en del av forhandlingsledelsen i LO Oslo Kommune, er bekymret for hvordan de økte kostnadene slår ut for medlemmene.

 

– De økte prisene merkes mest for de som tjener minst. En undersøkelse blant Fagforbundets medlemmer viser at 6 av 10 medlemmer har måttet endre måten de lever på grunnet prisveksten, mens halvparten har sett seg nødt til å endre ferieplaner i år på grunn av prisøkningene. Derfor er vi opptatt av at oppgjøret gir et solid kronetillegg til alle ansatte, sier han.

 

Meklingsstart lørdag

Tarifforhandlingen mellom Oslo Kommune og forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Akademikerne, Unio og YS-K Oslo endte med brudd 29. april, i likhet med oppgjøret for resten av kommune-Norge. Riksmekleren har innkalt partene i lønnsoppgjøret til meklingsstart lørdag 21. mai. Fristen for å komme fram til et meklingsresultat er satt til mandag 23. mai kl. 24.00.

 

- Så lenge meklingen pågår kommer ikke vi til å uttale oss. Det er kun Riksmekleren som kan komme med uttalelser om en pågående mekling, understreker forhandlingsleder Per Egil Johansen.

 

Mulig streik for 1406 LO-organiserte fra tirsdag

Han legger til at LO Kommune Oslo håper på gjennomslag for kravet hos Riksmekleren. Dersom vi ikke kommer fram til et meklingsresultat så står vi klare til å streike fra arbeidsdagens start tirsdag 24. mai. – Vi har varslet Oslo kommune om at i første omgang vil 1406 LO-organiserte tas ut i en eventuell streik. Hensikten med en streik er å ramme arbeidsgiver økonomisk. Vi vil ikke ramme liv og helse, men en del innbyggere vil nok merke det godt hvis det blir streik. Vi tar derfor ikke lett på å bruke dette virkemiddelet, men om ikke meklingen fører frem er det siste utvei for oss, sier Johansen.

 

I et varsel som ble sendt Oslo kommune onsdag 18. mai går det fram at LO-medlemmene som tas ut i en eventuell streik jobber i/ved:

 • Bydelene Bjerke, Gamle Oslo, Nordre Aker og Stovner
 • Skoler og aktivitetsskoler (AKS) i bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker
 • Utdanningsetaten
 • Deichmanske Bibliotek, Bjørvika
 • Bymiljøetaten
 • Frivilligsentralene
 • Kulturetaten
 • Byrådsavdelingene
 • Innkrevingsetaten
 • Næringsetaten
 • Origo
 • Plan- og bygningsetaten
 • Utviklings- og kompetanseetaten
 • Barne- og familieetaten
 • Helseetaten
 • Velferdsetaten
 • Utdanningsetaten
 • Renovasjons- og gjenvinningsetaten
 • Frivilligsentraler

 

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer over 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?