Til hovedinnhold

Hybridpensjon er en viktig seier for likestilling

Mari Røsjø er lydtekniker og leder for Fagforbundet teater og scene.

Mari Røsjø er lydtekniker og leder for Fagforbundet teater og scene. (Foto: Steinar Ottesen)

Hybridpensjon er på plass i kultursektoren etter mange års kamp. Vi har intervjuet Mari Røsjø, leder for Fagforbundet teater og scene om pensjonsordningen og hvordan den kom på plass.

19.05.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 20.05.2022

Gratulerer med hybridpensjon for medlemmene! Hvorfor var det viktig å få på plass hybridpensjon?

- Tusen takk! Det er viktig for å sikre alle en pensjon som varer livet ut og som er like god for kvinner som for menn. Den forventa levealderen fortsetter å øke, og særlig unge kvinner vil derfor tape på en pensjonsordning som stopper opp etter ti år. I tillegg vil de som er unge nå få mindre pensjon fra folketrygden enn dagens pensjonister. Dette er en viktig seier for likestilling, kvinner skal ikke straffes for å i snitt leve lenger enn menn.

Hva er historien bak ordningen?

- En hybridpensjon er en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. Risikoen fordeles mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og forsikringsselskap. I en rein innskuddspensjon ligger all risiko på den ansatte. Hybridpensjon er den nyeste og mest moderne tjenestepensjonen i Norge. Hybridpensjon er en kollektiv ordning som gir den enkelte mer i pensjon uten at det koster nevneverdig mer for arbeidsgiver. Historien bak hybridpensjon tror jeg vår pensjonsekspert Steinar Fuglevaag kan si mer om enn meg, men den kom i 2012, året etter pensjonsreformen.

Hvordan jobba dere fram pensjonen?

- Vi har jobba i over åtte år for å få hybridpensjon i kultursektoren. Fram til 2016 hadde vi en ytelsespensjon som var livsvarig, kjønnsnøytral og kollektiv. Den var tilsvarende offentlig tjenestepensjon. Arbeidsgiverne ønsket å endre pensjonsordningen vår fordi de mente at den var blitt for kostbar. Som en ansvarlig part ønsket vi å bidra til å avhjelpe den økonomiske situasjonen i virksomhetene og krevde derfor en hybridpensjon. For å sikre institusjonene en bærekraftig og forutsigbar økonomi inngikk vi en midlertidig avtale om innskuddspensjon, og en felles målsetning om å etablere en varig pensjonsordning med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser ved neste hovedoppgjør. Og siden da har vi hatt forhandlinger, partssammensatte utvalg, medlemsmøter og delt informasjon om hybridpensjon i alle kanaler vi har kunnet. Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag har hjulpet oss hele veien, og vært en uvurderlig kilde til kunnskap. Han har bistått med både intern og ekstern pensjonsekspertise, og nå kan vi alle mye mer om pensjon generelt og hybridpensjon spesielt enn vi noensinne trodde vi skulle. I løpet av streiken har Steinar fått gitt nesten alle de streikende medlemmene våre personlig pensjonsrådgivning. Det viktigste vi har gjort er å skolere tillitsvalgte og medlemmer godt i pensjonsspørsmålet.

Hva er forskjellen mellom meklingsresultatet hos Riksmekleren og det Creo og NTL ble enig om?

- I hovedtrekk er forskjellen at i Fagforbundets tariffavtale ligger det kun hybridpensjon, mens NTL og Creo har avtalt både innskudd og hybrid i sine avtaler. Vi har derfor anerkjent at virksomhetene kan ha flere pensjonsordninger, men våre medlemmer har en mye snevrere adgang til å velge innskudd. Vår ordning er tydeligere på at alle FTS-medlemmer, både nåværende og nye skal på hybrid og dette er avtalt i møteboka fra Riksmekleren som standardvalget. I tillegg er det en mye strammere innramming av informasjonen som skal gis, og føringene for styringsgruppene er tydeligere. NTL/Creo har også bundet hele pensjonsavtalen sin til 2030, men vi har bare bundet en liten del. Det betyr at vi har mulighet til å forhandle om pensjon i neste hovedoppgjør.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?