Til hovedinnhold

Ikke streik - Enighet om ny pensjonsordning for kultursektoren

Fagforbundets delegasjon hos riksmekleren

Kom gjennom natta med et godt resultat for medlemmene i kultursektoren: f.v mekler Jussi Erik Pedersen, Lise Olsen, leder LO Stat, Henriette Jevnaker, nestleder LO Stat, Odd Haldgeir Larsen, forhandlingsleder, Fagforbundet og Nora Hagen, rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet. (Foto: Kristian Brustad / LO Stat)

Det er enighet i den tvungne meklingen om en ny pensjonsordning i kultursektoren. Dermed er en åtte år lang dragkamp mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden over.

11.05.2022
Sist oppdatert: 12.05.2022

Den nye løsningen innebærer at den såkalte hybridpensjonsordningen skal være hovedregelen for kulturarbeiderne. Denne ordningen sikrer en livsvarig og lik tjenestepensjon for kvinner og menn, noe som var hovedkravet i den syv uker lange kulturstreiken i høst. 

–  Vi er tilfredse med at vi har nådd fram til en ny, kollektiv pensjonsordning.  Alt i alt fikk vi fram en løsning vi kan anbefale for medlemmene. Vi måtte strekke oss langt for å unngå konflikt, men sitter nå med en løsning vi mener tjener alle våre medlemmer, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. 

Hybridpensjon er nå en velprøvd ordning som vi vet er bra for medlemmene. Den er et bedre sikkerhetsnett enn innskuddsordningen, i og med at den legger til grunn livsvarige og kjønnsnøytrale pensjoner. Det spares mer for kvinner enn for menn, den er kollektiv og arbeidsgiver må dekke mer av kostnadene. Til sammen gir dette en høyere pensjon for alle. Samtidig vil det være en åpning for at ansatte som heller vil ha innskuddspensjon, unntaksvis kan velge dette dersom de ønsker det, sier han.

Får gode pensjonsrettigheter

I løpet av den tvungne meklingen har Fagforbundet sikret større innflytelse over pensjonsordningen. 

 – Det var viktig for alle parter å unngå en ny konflikt. Vi skulle gjerne sett at vi fikk en avtale med bare en ordning, men dette var så langt vi kom og vi kan stå for dette resultatet. De ansatte i kultursektoren som er under avtalene i Spekter område 1 har fått rettighetene sine ivaretatt på en god måte, avslutter han.  

Oppgjøret skal nå til uravstemning blant medlemmene.

Fagforbundets folk hos riksmekleren
Fagforbundets forhandlingsdelegasjon jobbet gjennom hele natta for å få så gode pensjonsbetingelser som mulig for medlemmene. Fellestillitsvalgt og forhandlingsleder for teatrene Ola Erik Blæsterdalen og leder Mari Røsjø i Fagforbundet Teater og scene (henholdsvis nr. 3 og 5 fra venstre) med gode hjelpere fra kultursektoren. (Foto: Kristian Brustad / LO Stat)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?