Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret i Bring Home Delivery

Selskapstillitsvalgt Marianne Eriksen Tømte og daglig leder i Bring Home Delivery, Rune Berg.

Selskapstillitsvalgt Marianne Eriksen Tømte og daglig leder i Bring Home Delivery, Rune Berg. (Foto: Cathrine Ertsås)

Partene i lønnsoppgjøret for Bring Home Delivery er enige om lønnsoppgjøret for 2022. Det gis et årlig generelt tillegg for alle på kr 17.200.

09.05.2022
Sist oppdatert: 10.05.2022

– Alle medlemmene får økt kjøpekraft. Det er vi godt fornøyd med, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.

Tillegget inkluderer alle tillegg gitt i A-delen og gjelder fra 01.04.2022. Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

  • Tillegget for fagbrev økes til kr 18.600 per år. 
  • Det settes av en justeringspott på kr 12.000.

Uravstemning

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene. Dato for uravstemning er enda ikke fastsatt.

Last ned protokollen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?