Til hovedinnhold

5 kjappe spørsmål til tillitsvalgt

Fagforbundet Pleie og Omsorg stilte fem kjappe spørsmål til tillitsvalgt Sinthuja.

23.05.2022 av info avd061
Sist oppdatert: 27.05.2022

thumbnail_processed-8faa4e71-f13c-42f6-82c6-49e67b55fc6b_EMjqiayQ.jpg

Hvor jobber du?? 

Jeg jobber på Rødtvet sykehjem som er en ideell virksomhet under Lovisenberg Omsorg AS. Har jobbet der siden 2007. 

Hvorfor ble du tillitsvalgt og hvor lenge har du vært tillitsvalgt?  

Medlemmene som har påpekt meg og ville at jeg skulle bli tillitsvalgt. Har vært det siden 2019. I starten var det selvfølgelig alt var usikker og jeg måtte lese masse. Etter at jeg har vært  tillitsvalgt noen år og fått alle de gode oppæring på like nivåer som tillitsvalgte fra Fagforbundet, så har jeg begynt å like rollen min. Man lærer veldig mye og ser hver og enkelt ting i flere perspektiv enn det man har gjort tidligere. Det er gøy å lære om lover og regler i arbeidslivet. Veldig minnerikelige moment når et medlem kommer og takker deg for den gode hjelpen de har fått. 

Hva har du lært og erfart med vervet ditt som tillitsvalgt?

Jeg ser en stor endring hos meg før og etter som tillitsvalgt Jeg føler meg jeg kan mye mer om rettighetene mine innenfor arbeidslivet nå enn hva jeg kunne før i tiden. Har alltid likt å lære og det har kanskje gjort det enklere for meg. Viktig at du er initiativ og motivert til slike roller. Viktig å være systematisk. Fagforbundet har også motivert meg til å ta så mange kurs. Kurs er veldig nyttig og viktig for å holde deg oppdatert og oppfrisket.  

Hvorfor er det så viktig å verve? 

Det er gøy å verve. Jo flere vi verver og så kan vi sammen påvirke et sikkert og bedre arbeidsvilkår og lønnssystem innenfor den arbeidsplassen man er ansatt i.  Når jeg verver noen så pleier jeg å fortelle hva fagforbundet er for og hva som er fordel av å være medlem i fagforbundet. Forklarer til kollegene om viktigheten av å ha en god tariffavtale. Viktig å spre betydningen av å være organisert at da vil vi stå sammen for et godt arbeidsliv for alle partnere. Derfor skal vi TV være synlig på arbeidsplassen. 

Har du lyst til å si noe til medlemmene der ute? 

Medlemmene er høydepunkt og det er de som kommer med sine innspill/forslag for alle forhandlinger som blir tatt i organisasjonsnivå gjennom tillitsvalgte. Samtidig vil jeg også fortelle at alle arbeidere burde vite om sine rettigheter og plikter som gjelder i arbeidsforholdet sitt innenfor lønn, arbeidstid, avtaler og turnus.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?