Til hovedinnhold

Vi må kjempe sammen for et seriøst arbeidsliv

Fanen til Fagforbundet Oslo

Fanen til Fagforbundet Oslo (Foto: Martin Halsos)

Gratulerer med dagen, kamerater!

01.05.2022 av Roger Dehlin
Sist oppdatert: 01.05.2022

Endelig nå kan vi etter tre år samle oss på Youngstorget 1. mai, slik vi har samla oss siden dagen ble første gang feiret i Norge i 1890. Det er bare krig og pandemi som har klart å stoppe vår 1. mai-markering.

Markeringen av 1. mai har sin opprinnelse fra Chicago. Der drepte politiet flere demonstranter under en generalstreik for åtte timers arbeidsdag som starta 1. mai 1886. Kampsakene har vært mange siden dagen ble stifta: Åtte timers normalarbeidsdag, allmenn stemmerett, rett til arbeidskontrakt, rett til lønn og likelønn, likestilling, rett til lunsjpause, ferie og pensjon. 1. mai og arbeiderbevegelsen har bidratt til å endre Norge og verden positivt som samfunn. Det skal vi være stolte av.

Her hjemme møter vi ikke lengre kuler og krutt, men vi må stadig kjempe mot myndigheter og arbeidsgivere for et anstendig arbeidsliv. Internasjonalt så kjemper våre fagforeningskamerater i Ukraina og Palestina en kamp med livet som innsats. Derfor bruker vi 1. mai til å markere solidaritet med det ukrainske folk og med Palestina.

Fortsatt pågår kampen for arbeiderrettigheter. Vi har jobbet aktivt for en regjering som er på arbeidsfolks side, og som arbeider for et seriøst arbeidsliv. Den etterfølger åtte år med borgerlig regjering preget av konkurranseutsetting, svekkelse av arbeiderrettigheter og større forskjeller mellom folk.

Støre-regjeringen har omfavnet kravet fra fagbevegelsen om at folk skal ha faste stillinger. De jobber med å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven, og å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. De ønsker et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping, og arbeider for å utvikle en egen Norgesmodell for å sikre gode arbeidsvilkår og holde skurkene unna i anbudskonkurranser. De kjemper for at folk skal ha hele stillinger. Deltidsansatte skal slippe å jage etter ekstravakter. Retten til heltid skal styrkes i lovverket gjennom å lovfeste en heltidsnorm og styrke deltidsansattes fortrinnsrett.

I Oslo har vi det rødgrønne «Raymond» byrådet som har vist vei for den nye regjeringen: De har stoppet konkurranseutsetting av sykehjem. Renovasjon er tatt tilbake i egenregi. Skolene ansetter nå egne vaktmestere i stedet for å leie de inn. De jobber sammen med oss for at folk skal ha hele stillinger.
Byrådet har fremmet et seriøst arbeidsliv i anleggsbransjen ved å stille krav til de som utfører oppdrag for Oslo kommune. Det kalles Oslo-modellen, og den er blitt tatt i bruk av andre kommuner og står som modell for regjeringens Norges-modell på samme område.

Kampen for et seriøst arbeidsliv er ikke over. Neste år står kampen igjen om hvem som skal styre Oslo by de neste 4. åra. Da er det viktig at vi samler oss på nytt og sikrer at vi får en ny byregjering som kjemper sammen med oss, og ikke mot oss. Fagforbundet Oslo vil jobbe for dette og ønsker å bevare og forbedre et trygt samfunn der det er likebehandling og kort vei mellom Jørgen hattemaker og kong Salomon.

Ha en fin 1. mai! Håper vi sees på Youngstorget.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?