Til hovedinnhold

Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør

Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget.

Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget. (Foto: Fagforbundet Tromsø)

Fagforbundet jobber for at hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør og at det skal være små forskjeller i Norge.

27.04.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 27.04.2022

De senere årene har vi sett hvor avhengig samfunnet er av mange forskjellige yrkesgrupper, både i privat og offentlig sektor. Fagforbundet mener at hele dette laget av arbeidstakere skal ha et godt lønnsoppgjør, både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede.

- Fagforbundets hovedkrav er at hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør.  Vi krever at kjøpekraften skal økes for alle ansatte. Vi legger ramma fra frontfaget til grunn som et minimum for forhandlingene i hovedoppgjøret for kommunalsektor, sier Reinaldo Montalvao, leder for Fagforbundet Tromsø som organisere nærmeste 2000 ansatte i Tromsø kommune.

Medlemsundersøkelse om innvirkningen av prisveksten i det siste året 

Fagforbundet har fått illevarslende svar i en medlemsundersøkelse. Svarene forteller at prisveksten etter pandemien og krig i Ukraina, får store konsekvenser. Undersøkelsen ble gjennomført i mars, med vel 7700 medlemmer.

59 prosent sier at de i stor eller svært stor grad har måttet endre måten de lever på, fordi prisene har gått opp.

51 prosent svarte at de i stor eller svært stor grad har måttet endre ferieplanene sine som følge av økte priser.

Medlemmer i Fagforbundet slit med å få betale regning og få en stabil økonomi med de ekstra kostnader som ramme norsk økonomi. Mange må droppe fritidsaktiviteter for ungene og legge om ferieplanene. Alle blir ramma av de høye prisene, men de med lavest inntekt blir ramma hardest.

Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget!
Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget! (Foto: Fagforbundet Tromsø)

Fagforbundet skal jobbe for kronetillegg fremfor prosenter

Stigende rente, høyt drivstoff, strømpris og økte priser gjør at det blir ekstra viktig at lønnsoppgjøret kommer som et generelt kronetillegg for alle. Vi vil motsette oss at noen grupper skal stikke ifra resten av laget, og vi vil motsette oss lokale forhandlinger. Vi i Fagforbundet vil ha ei rettferdig lønnsutvikling og små lønnsforskjeller i Norge. Derfor krever vi at lønnsoppgjøret kommer i form av kronetillegg.

Samfunnet går ikke rundt uten at er alle med!

Det norske arbeidsliv og de kommunale tjenestene er avhengig av et stort mangfold av yrker. Velferd er lagarbeid. Skal vi løse utfordringene i administrativsektor, skole, barnehage, teknisksektor - og helsevesenet framover, må vi får flere folk inn som jobber hele stillinger og vi må dele på arbeidsoppgavene. Gode helse- og velferdstjenester krever at alle løfter sammen.

Vi er mange som står på for at samfunnet skal gå rundt. Hele laget må med når vi skal fordele den økonomiske lønnspotten. Samtidig skal vi sørge for å gi lønnsmessig uttelling for kompetanse som kommunene har bruk for, og det blir viktig å finne en balanse og gi alle et solid lønnsløft som de opplever som rettferdig.

Fagforbundets mål er at alle yrkesgrupper skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. Derfor skal hele laget ha et godt lønnsoppgjør i år. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?