Til hovedinnhold

Delta i styrevalget 2022 i Posten og Bring

Styrevalget i Posten Norge avholdes i perioden 11.-20. mai. Fagforbundet Post og finans stiller liste sammen med de andre forbundene i LO. Den heter «LO-forbundene i Posten og Bring» Det er viktig at du stemmer på denne lista for at dine tillitsvalgte skal bli representert i styret.

20.04.2022
Sist oppdatert: 20.04.2022

Ta vare på brevet fra Posten

Alle med fast jobb i Posten eller Bring har stemmerett i styrevalget. I månedsskiftet april/mai vil Posten sende brev hjem til deg med pinkode og informasjon om hvordan du skal stemme. Dette brevet må du ta vare på til du har stemt.

Digipost-brukere får den samme informasjonen i et brev der. Dette er en rein elektronisk avstemming, som du enten kan gjøre på Digipost, digital rutebok, eller med pinkoden på PC, mobil eller nettbrett.

Du vil også finne informasjon i neste utgave av Posthornet, blant annet med presentasjon av våre kandidater til styret.

Fagforbundet har innflytelse på hverdagen

– Som representanter for de ansatte vil vi ha innflytelse og kan påvirke saker som betyr noe i din hverdag. Vi har vært aktive bidragsytere i styret i mange år og vil være det også i fremtiden. Det er vi som vet hvor skoen trykker, sier Gerd Øiahals, som er leder av Fagforbundet Post og finans og er toppkandidaten på lista.

Det skal velges fire representanter fra de ansatte, samt seks vararepresentanter. For at Fagforbundet og LO-lista skal få de fire faste plassene i konsernstyret er vi avhengig av høy oppslutning om valget blant medlemmene i Post og finans.

Viktig å stemme

– Vi fire representantene for de ansatte har en svært viktig rolle og funksjon. Derfor er det viktig at du og dine kolleger benytter dere av stemmeretten! Vi ansatterepresentanter står sterkere jo større oppslutning vi får i valget. Stem på valgliste «LO-forbundene i Posten og Bring», avslutter Øiahals.

Her er lista til LO-forbundene i Posten og Bring:

  1. Gerd Øiahals
  2. Lars Nilsen
  3. Tove Rundtom
  4. Ann Elisabet Wirgeness
  5. Knut Marius Lydvo
  6. Paul-Espen Haukedal
  7. Gøran Raknem
  8. Mali Solvang
  9. Tom Sørensen
  10. Judith Olafsen 

Styrevalg DNB

Styrevalget i DNB ble gjennomført 5.-6. april og vi gratulerer Jannicke Skaanes med styreplass! Jannicke er leder av Fagforbundet Finans & Teknologi. Vi stilte liste sammen med Econa, Tekna og Nito. Tusen takk til alle som stemte på oss og en ekstra takk til de som har stått på stand og ellers bidratt til at vi fikk nok stemmer.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?