Tida renner ut for palestinske menneskerettsorganisasjoner

Dr Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy i menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq

Dr Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy i menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq (Foto: Knut Brobakken / Fagforbundet)

Hvordan ville vi reagert hvis regjeringen hadde forbudt Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp og stemplet dem som illegale terror-organisasjoner? Dette er situasjonen for Al-Haq og 5 andre palestinske menneskerettsorganisasjoner.

08.04.2022 av Knut Brobakken
Sist oppdatert: 08.04.2022

For seks måneder siden erklærte Israel at de anser disse organisasjonene for å være terrororganisasjoner, og at det kan medføre strenge fengselsstraffer (inntil 25 år) å arbeide for, samarbeide med eller finansiere dem.


Dr Susan Power fra menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq holdt denne uken følgende appell:


– Mitt navn er Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy i Al-haq, en menneskerettighetsorganisasjon i Palestina. Vår organisasjon, sammen med fem andre organisasjoner, har nylig blitt stemplet av Israel som terrororganisasjoner under antiterrorlovgivningen.

Nedstengning

– De israelske myndighetene prøver å oppnå en total nedstenging av organisasjoner som overvåker og dokumenterer overtredelser av internasjonale menneskerettighetslover i de okkuperte områdene.

– I tillegg til trusselen om fengselsstraffer, står finansieringen av organisasjonene også i fare - europakommisjonen har allerede suspendert utbetalinger som et føre-var-tiltak, og donasjoner kan bli blokkert i det israelske banksystemet.

Tidspress
– Fram til nå har terrorlistingen vært midlertidig , men etter 7 måneder vil stemplingen gjøres permanent. Det betyr at allerede i mai kan definisjonen av våre organisasjoner som terrororganisasjoner gjøres permanent. Vi arbeider med å appellere prosessen, men vet ikke hvor lenge vi kan utsette dette.

– Så vi er under et stort tidspress - terrorstemplingen må trekkes tilbake, og vi trenger at tredjepartsland legger press på Israel for at dette skal skje.
FNs spesialrapportør om menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, har uttalt at Israels misbruk av antiterror-lovgivning på denne måten vil føre til at palestinske sivilinstitusjoner og menneskerettighetsorganisasjoner kveles.

Et angrep på rettsstaten
– Vi trenger at Norge setter foten ned og oppfyller sitt løfte om å få Israel til å trekke disse beskyldningene tilbake. Disse beskyldningene er et angrep på det palestinske sivilsamfunnet. De er et angrep på rettsstaten og demokratiet. Vi trenger at det internasjonale samfunnet står sammen med Palestina og de palestinske organisasjonene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?