Til hovedinnhold

Tariffoppgjøret er i gang

Tiden har kommet for lønnsoppgjørene i virksomhetene i Fagforbundet Post og finans. Som alltid har vi fått mange og gode innspill i tariffdebatten i forkant av oppgjørene. De viktigste innspillene har dreid seg om lønn, hjemmekontor og kompetanse. Det tar vi med oss inn i forhandlingene, sier Gerd Øiahals, leder for Fagforbundet Post og finans.

08.04.2022
Sist oppdatert: 20.06.2022

A-delsforhandlingene i Spekter er nettopp gjennomført og ga et resultat på 7 800.- kroner. I tillegg skal det gjennomføres forhandlinger i de enkelte virksomhetene som vil komme i tillegg.

LO Stat ville også ha gjennomslag for et lavlønnstillegg i disse forhandlingene, men nådde ikke fram overfor Spekter.

 – Slike krav kan vi komme tilbake til i de såkalte B-delsforhandlingene, altså forhandlingene i hver enkelt virksomhet, sier Gerd Øiahals

B-delsforhandlingene starter:

  • Posten Norge 27. april
  • Bring Transportløsninger 2. mai
  • Bring Courier & Express 3. mai
  • Bring Warehousing 4. mai
  • Bring Før7 5. mai
  • Bring Home Delivery 6. mai

Finansoppgjøret starter 20. april.

Det er viktig at alle sjekker kontaktinfoen sin på min side på Fagforbundet.no. Sjekk både telefonnummer, epostadresse og andre opplysninger. Dette er veldig viktig for at alle skal kunne delta i uravstemninger. Uravstemningene foregår elektronisk, så uten riktig kontaktinformasjon får vi ikke tak i dere som skal delta.

God påske!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?