Notis: Brannmenn og kreft

06.04.2022
Sist oppdatert: 06.04.2022

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at Fagforbundets anke over Gulating lagmannsretts dom hvor pensjonert brannkonstabel Henry Sørensen fikk avslag på godkjenning av prostatakreft som yrkessykdom likestilt med yrkesskade, tillates fremmet for behandling i Høyesterett.

Henry Sørensen er glad for at saken kan få en ny behandling, og mener det er alvorlig at så mange i yrket har fått alvorlig kreft. Hans sak har gjort at det er flere brannkonstabler som har fremmet krav om godkjenning av kreft som yrkessykdom.

Fagforbundet har mange saker til behandling, og som vil stilles i bero i NAV/Trygderetten i påvente av Høyesteretts avklaring. Det er flest menn og knyttet til ulike kreftformer, herunder prostatakreft, men det er også kommet inn sak hvor kvinnelig brannkonstabel har fått konstatert kreft.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?