Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret 2022

04.04.2022
Sist oppdatert: 04.04.2022

Økte priser rammer hele laget !

Det har vært krise etter krise de siste to årene og det har påvirket oss alle.
Alle yrkesgrupper kjenner på økte strømpriser, dyrere bensin og høyere matvarepriser. Derfor mener Fagforbundet Rogaland at hele laget trenger godt lønnsoppgjør.
Det har blitt dyrere for alle å leve. Når basisvarer som strøm, mat og drivstoff blir dyrere, merker alle det. Men det blir tøffest for dem som tjener minst. Utgiftene øker for alle, men de som tjener minst, bruker mye mer av lønna si på nødvendige varer, enn dem som tjener mest.
Derfor er det ikke rettferdig at noen få yrkesgrupper skal få et lønnsløft, mens andre ikke får. For Fagforbundet Rogaland er det dette årets lønnsoppgjør handler om. Hele laget må tas vare på i kriser, spesielt de med lav inntekt.
Fagforbundet Rogaland mener at det vil være urettferdig hvis kun noen enkelte
yrkesgrupper skal løftes fremfor andre. Det strider mot våre kjerneverdier som er omtanke, solidaritet og samhold. For oss handler også lønnsoppgjør om verdier. Det handler om noe større enn oss selv. Det handler om at alle skal med når partene i arbeidslivet setter seg ned ved forhandlingsbordet. Fagforbundet er tuftet på at vi er et lag og derfor er årets
lønnsoppgjør også et verdivalg.
Fagforbundets medlemmer jobber i barnehager og skoler, på brannstasjoner, i
frisørsalonger, rådhus, kollektivtrafikk, sykehjem og sykehus.
Vi er mange som har stått på i krise etter krise.
Og våre medlemmer er klare til å stå på videre.
Lønnsoppgjøret handler også om likhet.
For å redusere forskjellene er det viktig for Fagforbundet at alle får økt kjøpekraft og at det gis kronetillegg til alle.
Foran lønnsoppgjøret i 2022 er den norske lønnsmodellen, frontfagsmodellen, under press.
Noen forbund krever at deres medlemmer får et lønnsløft, noe som i praksis betyr at andre grupper får mindre. Alternativet er å blåse i ramma, og i praksis undergrave den norske lønnsmodellen. Det vil skade norsk konkurranseutsatt industri og sette lokale arbeidsplasser i hele landet fare.
De økte prisene rammer hele laget. Derfor må hele laget sikres et rettferdig lønnsoppgjør.

For Fagforbundet Sola
May-Lis P. C. Sundheim
frikjøpt tillitsvalgt og leder

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?