Til hovedinnhold

Uklarhet om koronatillegg

Faksimile an.no

Faksimile an.no (Foto: Faksimile an.no)

Har en kommune først gått inn på koronaavtalen som gir økte overtidstillegg til ansatte på grunn av pandemien, så gjelder den uansett hvorfor den de vikarierer for er borte fra jobben.

04.04.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.04.2022

Problemstillingen har kommet opp etter at ansatte i Meløy kommune først fikk det doble tillegget, før flere av dem igjen ble trukket i lønn.

God overtidsavtale

Koronaavtalen gjør det ekstra lønnsomt å jobbe overtid. Den sier at alt arbeid utover full stilling skal betales med 200 prosent lønn (300 prosent til alle som jobber overtid på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter klokken 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag). Deltidsansatte skal lønnes etter disse satsene for alt avtalt arbeid som overstiger 20 timer per uke. Avtalen gjelder foreløpig ut april måned.

Etter en runde med kommuner i Salten har avisa Nordland avdekket at avtalen håndteres svært ulikt. Avisa skriver at halvparten av de ti kommunene i Saltenregionen kan ha feiltolket reglene.

Uenig i tolkningen

Leder av Fagforbundets lov- og avtaleverksavdeling, Pål Skarsbak mener det blir feil å tolke avtalen slik at ansatte blir lønnet ulikt på samme vakt og arbeidssted.

– Denne avtalen ble inngått for å mobilisere ansatte til å gå frivillig overtid ut over de rammene som er satt i arbeidsmiljøloven. Der den er satt i verk gjelder den for alle tilfeller der det er behov for ekstravakter, uavhengig av om vedkommende som er syk er hjemme med magesjau eller med symptomer på korona, sier Skarsbak.

– Det er også slik at arbeidsgiver i utgangpunktet ikke har lov til å spørre den enkelte ansatte om årsaken til at de er sjuke. Derfor er en ordning som gir vikarene høyere lønn ved en type sykdom (Korona) og ikke en annen også i strid med arbeidsmiljøloven, sier han.

Ansatte føler seg lurt

De ansatte i Meløy kommune fortalte til avisa Nordland at de føler seg grundig lurt. Først fikk de dobbel overtidsbetaling for overtid i januar, før kommunen trakk de som hadde jobbet overtid, men ikke for en som hadde korona for de doble tilleggene.

Lederen for Fagforbundets kompetansesenter i Nordland, Linda Wangen Salemonsen sier dette:

– Det er ulovlig å trekke tilbake lønn uten at dette er avtalt på forhånd med de det gjelder.

Fellestillitsvalgt for LO Kommune i Meløy, Anita Helen Gjersvik forteller at de har tatt problemstillingen opp med Meløy kommune, men at saken ikke har blitt endelig løst på grunn av sykdom og andre forsinkelser.

KS og Fagforbundet enige

KS har sendt ut en veiledning til kommunene der de svarer følgende på spørsmålet: Skal vi skille på hva som er årsaken til at det arbeides merarbeid/overtid?«Dersom det først er konkludert med at det er et mobiliseringsbehov innenfor en tjeneste/et tjenesteområde, er årsaken til at det arbeides overtid ikke nødvendigvis i seg selv avgjørende. Det sentrale er hvorvidt det av koronarelaterte årsaker er nødvendig med en generell mobilisering, av noe omfang og av en viss varighet, av arbeidskraft innenfor tjenesten», skriver de.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?