Til hovedinnhold

Et fritt Palestina

Kjøkkenbygning i landsbyen Rantis på Vestbredden i Palestina. Oppusset med støtte fra Fagforbundet.

Kjøkkenbygning i landsbyen Rantis på Vestbredden i Palestina. Oppusset med støtte fra Fagforbundet. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Uttalelse fra Fagforbundet Oslos representantskap 23. - 24. mars 2022.

25.03.2022
Sist oppdatert: 25.03.2022

Fagforbundet Oslo mener at palestinere har rett til å leve i fred, frihet og sikkerhet. Israels regjering må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle, og en fredelig fremtid kan bare oppnås ved at Israels blokade av Gaza og ulovlig okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem opphører.

Sanksjoner mot palestinske rettighetsorganisasjoner

Israelske myndigheter besluttet i oktober å stemple seks fremstående palestinske rettighetsorganisasjoner som terrorgrupper under israelsk antiterrorlov. Det innebærer i praksis et forbud mot organisasjonene, og gir Israel grunn til å ransake kontorer, gjennomføre beslag, arrestere ansatte og kriminalisere offentlig støtte. Organisasjonene har til felles at de har fått internasjonal anerkjennelse for å dokumentere grove brudd på menneskerettighetene i Palestina. Israels beslutning ødelegger organisasjonsfriheten, håndhevelse av demokratiske prinsipper og sivilsamfunnets mulighet til å dokumentere Israels brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter. Av organisasjonene er også organisasjoner Fagforbundet Oslo har besøkt på våre turer til Vestbredden.

Palestinerne fordrives fra eget land

Israels bosetting på okkupert område er en del av en nøye planlagt politikk der resultatet er en fordrivelse av palestinere og ødeleggelse av palestinske lokalsamfunn. Bosetterne er en fare for palestinernes sikkerhet. De utøver jevnlig vold mot palestinere og politiet griper sjelden inn. Det bor i dag over 650.000 bosettere på okkupert land. I oktober varslet israelske myndigheter bygging av mer enn 1.300 nye bosettingsenheter på palestinsk territorium og i desember varslet de planer om å doble antall bosettinger på okkuperte Golanhøyden. Bosettingene er gjentatte ganger slått fast å være i strid med folkeretten, senest i resolusjon 2334 fra FNs sikkerhetsråd.

Salihiya-familien har bodd i sitt hus i Sheikh Jarrah, Øst-Jerusalem siden 1967, men blir av Israelske myndigheter ansett for å være husokkupanter. I januar i år ble de kastet ut av sitt hjem. Familiemedlemmene som oppholdt seg i boligen ble arrestert og myndighetene rev boligen. Salihiya-familien er en av mer enn 200 familier som trues med utkastelse fra sine hjem i Øst-Jerusalem. Israelsk lov gir jødiske familier rett til å kreve eiendom tilbake mer enn 50 år etter at boligen ble forlatt. Palestinere har ikke de samme rettighetene.

Defineres som apartheid av Amnesty International

Israel har kontinuerlig og systematisk innskrenket palestinernes bevegelsesfrihet og livsgrunnlag. Israelske myndigheter har beslaglagt jord og naturressurser, skadet eiendom, tvangsflyttet og revet hjem, bygget bosettinger og drevet med voldelige angrep og trakassering. Amnesty International kom i år med en rapport der de definerer Israels systematiske diskrimineringen som apartheid under internasjonal rett.

Fagforbundet Oslo oppfordrer norske myndigheter til å:

  • kreve at Israel trekker tilbake stemplingen av de seks palestinske organisasjonene som terrororganisasjoner.
  • boikotte handel av varer og investeringer fra okkuperte områder.
  • kreve israelsk tilbaketrekking av alle bosettinger.
  • kreve opphør av Israels blokaden av Gaza og ulovlig okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?