Til hovedinnhold

Fagforbundet Oslo prioriterer hele laget i årets hovedoppgjør!

Medlemmer med forskjellig yrkesbakgrunn. Utklipp fra Fagforbundets tariffkampanje 2022.

Medlemmer med forskjellig yrkesbakgrunn. Utklipp fra Fagforbundets tariffkampanje 2022. (Foto: Fagforbundet)

Uttalelse fra Fagforbundet Oslos representantskap 23. - 24. mars 2022.

25.03.2022
Sist oppdatert: 25.03.2022

Fagforbundet organiserer hele arbeidsplasser, ikke bare enkelte yrker. Vi ser derfor hele bildet, hele laget av yrker som jobber sammen for at tjenestene som leveres av det offentlige, av det ideelle og av det kommersielle skal være så gode som mulig. Vi ser renholderen og vaktmesteren på skolene, helsefagarbeideren på sykehjem og barne- og ungdomsarbeideren i barnehage. Er det noe de siste årene med koronakrise har vist oss, så er det hvor avhengige samfunnet er av disse yrkesgruppene i velferdstjenestene som ikke har høyest lønn.

Alle yrkesgripper er viktige

Derfor krever Fagforbundet Oslo at årets tariffoppgjør skal reflektere dette blikket. At tariffoppgjøret anerkjenner at alle yrkesgrupper er viktige for at kvaliteten på tjenestene skal opprettholdes og videreutvikles.

For et tariffoppgjør er et uttrykk for verdsetting av arbeid. Frontfagsmodellen har gjort at denne verdsettingen tilfaller alle, uten at det har gått ut over konkurranseevnen til norsk industri. Den bremser også lønnsforskjellene mellom grupper. Mindre forskjeller i samfunnet skaper tillit mellom yrkesgrupper. Det skaper trygghet, forutsigbarhet og sikrer vekst i samfunnet. Dette må hegnes om i årets oppgjør.

Frykter forskjellsamfunn

Vi er bekymret over at forbund utenfor LO har skjerpet kritikken mot frontfagsmodellen, samtidig som de snakker om at deres medlemmer må få 100 000 kroner eller 10 prosent i lønnsløft. Dersom de skal få gjennomslag for slike krav, betyr det enten at de pengene må tas fra andre arbeidstakere som renholdere og helsefagarbeidere, eller at frontfagsmodellen settes i fare. Hvis den settes i spill vil det ramme hele laget av arbeidstakere, og skape en lønns og prisgalopp de lavest lønnede uansett vil tape på. Det ser vi i land som benytter seg av andre modeller for lønnsfastsetting.

Vi må stå sammen

Fagforbundet Oslo ønsker ingen profesjonskamp i årets tariffoppgjør. Skal vi løse utfordringene må vi gjøre det sammen. Det må på plass flere ansatte som jobber hele stillinger og som deler bedre på oppgavene.

Vi løser ikke dette gjennom lønnshopp for noen få, som gjør kaken mindre for andre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?