Til hovedinnhold

Diakonhjemmet sykehus klubben

19.03.2022
Sist oppdatert: 19.03.2022

Hovedtillitsvalgt - Cathrine Kevlar
E-post:                cathrine.kevlar@diakonsyk.no
Tlf.                      922 96 831/ 902 21 450

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?