Til hovedinnhold

Oslo Universitetssykehus

19.03.2022
Sist oppdatert: 22.04.2024

Foretakstililtsvalgt - Bjørn Wølstad-Knudsen
E-post:                   fagforbundet@ous-hf.no
Tlf.                         905 22 910

Stedfortredende foretakstillitsvalgt - Else Lise Skjæret-Larsen
E-post:                                           fagforbundet@ous-hf.no
Tlf.                                                 906 22 213

Klubb Oslo sykehusservice og Teknologi- og innovasjonsklinikken
Hovedtillitsvalgt - Frederik Samuelsen
E-post:                fresam@ous-hf.no 
Tlf.                      924 30 078

Vara hovedtillitsvalgt - Nerissa Stenersen (er i permisjon til 1. oktober) 
E-post:                       nermoe@ous-hf.no
Tlf.                             998 51 029

 

Klubb Klinikk Psykisk helse og avhengighet:
Hovedtillitsvalgt - Ellinor Lønnå
E-post:                elloen@ous-hf.no
Tlf.                      936 86 951

 

Klubb Prehospital klinikk:
Hovedtillitsvalgt - Morten Marthinsen
E-post:                uxmmor@ous-hf.no 
Tlf.                      922 61 129

 

Klubb Akuttklinikken:
Hovedtillitsvalgt - David Artaud
E-post:                dartaud@ous-hf.no
Tlf.                      476 02 643

 

Klubb Medisinsk klinikk:
Hovedtillitsvalgt - Inger-Mette Roman
E-post:                ingrom@ous-hf.no
Tlf.                      922 94 820

Klubb Klinikk for kirurgi, innflammasjonsmedisin og transplantasjon - Kreftklinikken - Kreftregsteret
For tiden uten hovedtillitsvalgt - ta kontakt på e-post eller telefon til foretakstillitsvalgte hvis du ikke har lokal tillitsvalgt. 
Hovedtillitsvalgt - 
E-post:                
Tlf.                      

Klubb Kvinneklinikken - Barne- og ungdomsklinikken
Hovedtillitsvalgt - Sonja Waagaard
E-post:                uxwaa@ous-hf.no
Tlf.                      916 43 606

Klubb Klinkk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi - Nevroklinikken - Ortopedisk klinikk:
Hovedtillitsvalgt - Solveig Håbetsås
E-post:                sohaab@ous-hf.no
Tlf.                      482 90 570

Klubb Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - Klinikk for laboratoriemedisin:
Hovedtillitsvalgt - Annette B. Lillemoen
E-post:                ancbre@ous-hf.no
Tlf.                      988 35 610

Klubb Hjerte-, lunge- og karklinikken: 
Hovedtillitsvalgt - Fanny Quinonez
E-post:                fanqui@ous-hf.no 
Tlf.                      414 90 087

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?