Til hovedinnhold

Aktivitetsplan 2022 Fagforbundet Tromsø

FAGFORBUNDET TROMSØ

FAGFORBUNDET TROMSØ

Aktivitetsplanen er fagforeningsstyrets plan for aktiviteter i fagforeningen for perioden 2022

16.03.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 17.03.2022

1) Opplæring

Opplæringsansvarlig i foreningen har ansvarlig for at opplæring og kursing av tillitsvalgte blir gjennomført. Fagforeningsstyret ønsker å gjennomføre følgende kurs:

Kurs

Målgruppe

Når

Tillitsvalgtskolering FASE 1

Tillitsvalgte etter en hovedavtale og vedtektene

Mars og september

Turnuskurs

Tillitsvalgte med ansvar for turnus

Mai og november

 

2) Aktiviteter - Yrkesseksjoner

Yrkessekskonene i foreningen er ansvarlig for medlemsmøter under yrkesseksjon og har ansvaret for at tillitsvalgte og medlemmene får yrkesfaglig kompetanse gjennom temamøter, samlinger og arbeidsplassbesøk. Fagforenigsstyret ønsker å gjennomføre følgende aktiviteter:

Tema

Målgruppe

Når

Temakveld for medlemmene

Tillitsvalgte og medlemmene under yrkesseksjonen kontor og administrasjon  

April

Temakveld for medlemmene

Tillitsvalgte og medlemmene under yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst  

Mai

Temakveld for medlemmene

Tillitsvalgte og medlemmene under yrkesseksjonen helse og sosial 

August

Temakveld for medlemmene

Tillitsvalgte og medlemmene under yrkesseksjonen samferdsel og teknisk

September

 

3) Samlinger/Konferanser

Arbeidsutvalget i foreningen har ansvaret for at samlinger og konferanser blir gjennomført. Fagforenigsstyret ønsker å gjennomføre følgende samlinger og konferanse.

Temamøter

Målgruppe

Når

Medlemsmøte

Alle medlemmene i Fagforbundet

Juni

Fagforbundsuke.  Kinokveld

Alle medlemmene i Fagforbundet

Juni

Høstfest

Alle medlemmene i Fagforbundet

September

Tillitsvalgtkonferansen

Tillitsvalgte etter en hovedavtale og vedtektene

Oktober

Fagforbundsuke.  Kinokveld

Alle medlemmene i Fagforbundet

November

Jubileumsfest

Medlemmene med 25 og 40 års medlemskap

November

 

4) Aktiviteter - Ungdomsutvalget og pensjonistutvalget

Ungdom- og pensjonistutvalget i foreningen er ansvarlig for medlemsmøter for medlemmene under disse to utvalgene og har ansvaret for at tillitsvalgte og medlemmene får faglig kompetanse gjennom temamøter, samlinger, besøk til institusjoner. Fagforenigsstyret ønsker å gjennomføre følgende aktiviteter:

Temamøter

Målgruppe

Når

Lærlingpatrulje og- Sommerpatrulje

medlemmene under ungdomsutvalget  

Juni og juli

Skole og universitetsbesøk

medlemmene under ungdomsutvalget  

August

 

Solfest

medlemmene under pensjonistutvalget  

Mars

Sommertur med overnatting

medlemmene under pensjonistutvalget  

Juni

Busstur til Kilpis

medlemmene under pensjonistutvalget  

September

Julebord

medlemmene under pensjonistutvalget  

November

5) Klubbmøte

Hovedtillitsvalgte og Fagforeningsstyret i foreningen har ansvaret for at klubbmøte på alle tariffområder blir gjennomført. Fagforenigsstyret ønsker å gjennomføre følgende klubbmøter.

Klubbmøter

Målgruppe

Når

Tromsø Kommune

Tillitsvalgte og medlemmene ansatte i Tromsø kommune

Desember

Tariffavtale (Diverse)

Tillitsvalgte og medlemmene

Ved behov

 

6) Medlems- og fagpolitiskaktiviteter /Arbeidsplassbesøk

Fagforeningsleder i foreningen har ansvaret for å gjennomføre diverse medlems- og fagpolitiskaktiviteter og arbeidsplassbesøk. Fagforenigsstyret ønsker å gjennomføre følgende aktiviteter:

Aktiviteter

Målgruppe

Når

Arbeidsplassbesøk

Alle medlemmene i fagforeningen

Hver uke

Politisk samhandlingsarbeid

Politikere, arbeidsgiver og administrasjon i kommune

Hver måned

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?