Til hovedinnhold

Nyhetsbrev mars 2022

Vi er kommet til midten av mars, og her kan du lese nyeste utgave av fagforeningens nyhetsbrev.

13.03.2022 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 13.03.2022

Mange er usikre og bekymret for tiden, knyttet til situasjonen i Ukraina. Det kom som et sjokk for mange at det nå er en krig i Europa. Nabolandene opplever stor tilstrømming av mennesker som flykter fra krigshandlingene, og etterhvert vil også mange komme til Norge. Vi skal ta imot dem som best vi kan. 

I det politiske ordskiftet knyttet til diverse konflikter, blir det ofte vist til at vi skal hjelpe i nærområdene. I denne krigen er vi nærområdet.

Vi står sammen med det Ukrainske folket i deres kamp. Vi skal hjelpe de som trenger det. Vi skal også være veldig bevisst på at det er den russiske staten som utfører krigshandlingene, og ikke den vanlige russer. Vi skal ikke la konflikten gå ut over russere i Norge. 

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om 

 • Lokalt partssamarbeid
 • Samarbeid på tvers
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Tariff 2022
 • Yrkesseksjonsarbeid
 • Yrkesfaglige tilbud
 • Møte med Sparebank1 SR-Bank og Fagforbundet
 • Verving
 • Lokalpolitikk
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter/foredrag

 

Lokalt partssamarbeid

Gode velferdstjenester skapes av de som jobber med tjenesteytingen til daglig. Altså, vi kan ikke vedta gode tjenester. De skapes og utvikles av de ansatte. Ledelsen legger til rette og styrer arbeidet slik at de ansatte kan levere de beste tjenestene. For å få dette til, er det viktig med et godt samarbeid mellom ansatte og ledere. De ansatte representeres av tillitsvalgt. Dette kaller vi partssamarbeid.

For at partssamarbeidet skal være fruktbart, er det det viktig at alle medlemmene i klubben (arbeidsplassen) bidrar med sin kunnskap og sine ideer, slik at tillitsvalgt kan ta dette videre i drøftinger med leder. Kaller tillitsvalgt inn til klubbmøte så er det viktig å delta og bidra aktivt inn i diskusjonene.

Diverse om partssamarbeid:

 

Samarbeid på tvers

Gode velferdstjenester er avhengig av at en rekke yrkesgrupper jobber sammen  mot det samme målet, og at man anerkjenner hverandres verdi, kompetanse og plass på laget.

Et godt spørsmål å stille seg er hvorfor gjør vi det vi gjør?, og hvordan bidrar jeg og alle mine kollegaer på ulike måter til å nå det langsiktige målet?

Om du har gode ideer til hvordan dere på din arbeidsplass kan bli enda bedre til å samarbeide på tvers, vil vi gjerne høre om det. Om dere vil ha hjelp fra fagforeningen til å gjennomføre noe knyttet til dette, så ta kontakt med en av yrkesseksjonene våre.

 

Politisk påvirkningsarbeid

De politiske partiene starter nå arbeidet med programmene sine frem mot kommunevalget 2023. Fagforbundet skal være aktive i å få med politikk som våre medlemmer mener er viktig. Vi oppfordrer dere til å ta de politiske diskusjonene på arbeidsplassen. Innspill kan dere gi til tillitsvalgt som kan ta det videre til fagforeningen.

 

Tariff 2022 (lønnsoppgjøret) 

Vi er på vei inn i et nytt hovedoppgjør. Vi regner med det kommer til å bli krevende forhandler på alle avtaleområder, men som alltid skal Fagforbundet Bergen være klare dersom forhandlingene bryter sammen og det skulle bli streik. En essensiell del av forberedelsene våre er å ha god oversikt over hvor medlemmene jobber, og hvilken stilling de har.

Vi vil takke dere som er inne på medlemsportalen og sjekker opplysningene, og sender eventuelle korreksjoner ved feil. Om du ikke har gjort det, så finner du medlemsportalen her.  

Fagforbundet har produsert en rekke videoer som skal brukes i forkant av lønnsoppgjøret. Du kan gjerne dele disse i sosiale medier. Du finner en av de her.

I et lønnsoppgjør brukes det gjerne mye ord og uttrykk som kan være ukjente. FriFagbevegelse har et tariffleksikon som du finner her.

Fagforbundet sin tariffkalender finner du her.

 

Yrkesseksjonsarbeid

Det er de fire yrkesfaglige seksjonene som ivaretar medlemmene sine behov knyttet til faglig utvikling og yrkespolitisk påvirkningsarbeid. Fagforbundet organiserer mange ulike yrkesgrupper. Alle har sine særegne behov, og alle skal bli anerkjent for sin unike kompetanse. 

Om du har innspill til ting som bør tas opp, eller forslag til yrkesfaglige tilbud/tema som vi burde arrangere, så kan du ta kontakt med en av yrkesseksjonene våre.

Kontaktinformasjon

 

Yrkesfaglige tilbud

 

Møte med Sparebank1 SR-Bank

4. april inviterer vi, sammen med Sparebank1 SR-Bank, til pizzamøte hvor vi forteller om Fagforbundet og om de ulike medlemsfordelene du har innenfor bank og forsikring. Grunnet matbestilling ber vi om påmelding på e-post til post@fagforbundet-bergen.no. Mer informasjon om møtet finner du her.

 

Ungdomsarbeid

Alle unge medlemmer (de under 30 år) er også medlem i Fagforbundet Ung, som er Fagforbundet sin ungdomsorganisasjon. Du finner info om hva de jobber med her.

I Fagforbundet Bergen er det ungdomstillitsvalgt som er kontaktperson når det gjelder ungdomsarbeidet.

Kontaktinformasjon til ungdomstilltsvalgt:

 

Pensjonistarbeid

Det er ingen grunn til å melde seg ut av Fagforbundet når du avslutter yrkeskarrieren. Vi ønsker at du skal fortsette som pensjonistmedlem, og ta del i de tilbudene som pensjonistutvalget jobber med. De jobber med sosiale tilbud til pensjonistmedlemmer, og de er også kontaktpunkt når det gjelder fagforeningens arbeid for uføre.

Kontaktinformasjon til pensjonisttillitsvalgt:

 

Verving

Arbeidstakerorganisasjonene sin styrke ligger i antall medlemmer som står bak   kravene. Altså, er det «kjøttvekten» som i hovedsak teller når det gjelder gjennomslag for viktige saker. Frem mot lønnsoppgjøret er dette naturligvis også svært viktig. Jo flere vi er, dess sterkere står vi.

Vi oppfordrer alle til å spørre sine uorganiserte kollegaer om de vil bli medlem i Fagforbundet. I tillegg til gevinsten av en sterkere organisasjon både nasjonalt og lokalt, får du også fine vervepremier. Hvilke vervepremier som finner kan du se her.

Om du vil verve noen, kan du enkelt gjøre dette her.

Gode grunner for å være medlem kan du lese her.

 

Lokalpolitikk

 

Aktuelt

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi deg til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss

 

Videoer

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?