Til hovedinnhold

Fagforbundet Oslo krever forbedringer av særavtaler på flere områder

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje (Foto: Fagforbundet Oslo)

Vi har tatt en prat med Vidar Evje om forhandlingene om særavtaler i Oslo kommune.

08.03.2022 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 08.03.2022

 
-Vi i Fagforbundet Oslo er opptatt av at medlemmene skal ha et godt arbeidsliv, med gode arbeidstidsordninger som samtidig ivaretar samfunnets behov. Derfor vil vi ha en ny og bedre ramme rundt arbeidstidsordningene i Brann- og redningsetaten, hvor det i dag er mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Samtidig skal samfunnets behov for sikkerhet sikres. I tillegg vil vi ta opp noe vi mener er urettferdig i kompensasjonen ved overgang mellom vaktskifter med kommunen, sier Vidar Evje som er 1. nestleder i Fagforbundet Oslo og en av forhandlerne.
 
-Videre har vi sendt inn krav for en gruppe i Utdanningsetaten som vi mener vil bedre muligheter for å jobbe opptil 100 % stilling. Vi må skape en heltidskultur i Oslo kommune, uttaler Evje.
 
-Vi har også inne et krav i Bymiljøetaten som går på ulempekompensasjon, forteller han.
 
Mens hovedforhandlingene i forbindelse med Oslo kommunes tariffoppgjør starter i april, har de enkelte forbundene allerede sendt inn krav til de preliminære forhandlingene.
 
-Når lønnsoppgjøret starter for fullt er det hovedsammenslutningene som forhandler. Fagforbundet Oslo er da en del av LO Kommune Oslo. Nå står vi derimot foran de preliminære forhandlingene, og da er det de enkelte forbundene som møter Oslo kommune, sier Evje. -Preliminær betyr forberedende eller foreløpige, forklarer han videre.
 
Overenskomsten i Oslo kommune består av fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser og særbestemmelser med de enkelte organisasjoner. Det er disse siste særbestemmelsene som nå skal forhandles. Disse forhandlingene foregår nå i mars.
 
Dersom partene ikke blir enige i de preliminære forhandlingene kan hver av partene bringe inn eventuelle uenigheter til hovedforhandlingene i slutten av april.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?