Info om ny norsk standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene

Info om ny norsk standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Fagforbundet)

17. september 2021 ble den nye standarden NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten lansert. Via linken nedenfor får du nyttig informasjon om denne samlet på et sted.

07.03.2022 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 07.03.2022

27. oktober i fjor ble det holdt et arrangement i regi av Standard Norge og komiteen som har utviklet standarden som het «Standard Morgen: Renhold i helse- og omsorgstjenestene - lansering av ny standard».

For alle som ikke fikk med seg arrangementet den gangen, ligger dette nå fritt tilgjengelig i opptak. Det samme gjør de fleste presentasjonene som ble holdt av de ulike innlederne. 

 

Trykk her for å komme til siden med informasjon om standarden, video-opptak av arrangementet og presentasjonene. 

 

Hvor gjelder standarden og hva dekker den?

Standarden er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. 

Hensikten er å: 

  • redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
  • sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
  • beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
  • bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
  • ivareta inneklima

NS 6600 bygger på NS-INSTA 800-1, men stiller i tillegg krav knyttet til blant annet renhetsnivåer i ulike rom, frekvens, renholdsutstyr, utførelse av renhold og korrigerende tiltak.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?