Til hovedinnhold

Støtteerklæring til strømprisalliansen som krever politiske kontroll over strømmen og strømprisene.

Fagforeningens årsmøte vedtok at Fagforbundet Tromsø slutter seg til LO og industriaksjonen markering for politisk kontroll over strømprisen.

23.02.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 23.02.2022

Gode fagforeningskamerater i LO og industriaksjonen!

Norge har med de to nye utenlandskablene til utlandet økt overføringskapasiteten til med mer enn halvpartene av landets strømproduksjon. Vi knyttes til et europeisk strømmarked med langt høyere priser og helt uten politisk kontroll. Krafteksporten under tørkesommeren brakte fyllingsgraden i vannmagasinene langt under normalen. Det samme skjer nå.

Strøm har blitt en del av spekulasjonsøkonomien. Kraftselskapene tjener gode penger, mens vi alle taper. Økt strømpris forsterker fattigdom og forverrer kommuneøkonomien.

Regjeringa legger opp til å bruke nærmere 10 milliarder kroner på tiltak mot den akutte strømkrisa. Det ser likevel ut til av vi kan oppleve høye og sterkt varierende strømpriser i flere år framover. Da er det nødvendig at regjeringa finne løsninger som på lengre sikt sikrer rimelig og forutsigbar strømpris for privatpersoner, kommune, industri og næringslivet.

Det er klart at økningen i antall strømkabler til utlandet har bidratt til økte og svingende strømpriser, noe som taler for at det ikke bygges utenlandskabler i tida framover.

Vi må ta tilbake den politiske kontrollen over strømmen og strømprisene.

Kampen deres har stor betydning for hele samfunnet og fagbevegelsen.

Med solidarisk hilsen

Fagforbundet Tromsø

 

Markering som krever politisk kontroll over krafta og strømprisene!
 
Fagforbundet Tromsø tok fram fane sin og har vært med på markering for å støtte aksjon som krever politisk kontroll over krafta og strømprisene!
 
Fagforeningsleder Reinaldo Montalvao har holdt appell på dagsmarkering
 
- Dagens situasjon er ikke bærekraftig, verken for husholdninger, kommuner, industri eller næringsliv. Strøm har blitt en del av spekulasjonsøkonomien. Kraftselskapene tjener gode penger, mens vi alle taper. Økt strømpris forsteker fattigdom og forverrer kommuneøkonomien. Politikere må få til en ordning som folk i Norge kan leve med!
 
SAMMEN ER VI STERKERE 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?