Til hovedinnhold

Årsmelding og årsmøteprotokoll 2022

Her kjem årsmelding og protokoll med underskrift etter årsmøte for Fagforbundet avd Helse Førde.

21.02.2022 av Sølvi Anne Birkeland
Sist oppdatert: 21.02.2022

Året 2021 vart som året 2020 prega av at vi hadde ein pågåande korona-pandemi.
Pandemien satte begrensingar i kor aktive vi kunne vere dette året.
Våre tillitsvalde har til tross for dette vore tilgjengelige for medlemmane når det har vore behov for det.

Vi legger ut årsmelding og protokoll med underskrift frå årsmøte 26. januar 2022.
Om det er ynskje om innsyn i andre vedlegg, må ein ta kontakt med leiar.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?