Til hovedinnhold

Stortinget anbefaler autorisasjon for paramedisinere

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Birgit Dannenberg)

Vi har en gledelig melding til ambulansepersonell i Fagforbundet. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget anbefaler autorisasjon for paramedisinere.

18.02.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 18.02.2022

Dette har vært en hjertesak for medlemmene i mange år. Nestleder i Yrkesseksjon helse- og sosial, Kurt Rønning, er glad for at innspillene til forbundet har blitt lyttet til, og at mange av forslagene og innspillene er ivaretatt.

- Det er et velkomment budskap om autorisasjon og overgangsordning. Det gir forutsigbarhet for pasienter og behandlere, og det er et viktig utgangspunkt for kontroll og tilsyn for yrkesgruppa, kommenterer Rønning.

Stortinget ber regjeringen vurdere en overgangsordning som kan gi ambulansearbeidere og sykepleiere med Nasjonal paramedic-etterutdanning mulighet til å bli autorisert som paramedisiner etter søknad.

Komiteen slår fast at de er positive til at paramedisinere inntas i autorisasjonsordningen, og de trekker spesielt fram støtte i høringssvarene, blant annet fra Fagforbundet. 

De som har gjennomført Nasjonal paramedic-utdanning og har fagbrev som ambulansearbeider eller er utdannet sykepleier, burde kunne få autorisasjon som paramedisiner etter søknad. De som har relevant utdanning og erfaring kan innlemmes i autorisasjonsordningen som en overgangsordning, mener komiteen – og får støtte fra Fagforbundet.

Krever gode overgangsordninger

Rønning understreker at også de som i dag jobber i tjenesten skal få en mulighet til å søke om autorisasjon hvis de ønsker det.

- Vi må ikke glemme at de aller fleste som jobber i tjenesten er ambulansearbeidere, så det blir viktig framover å sørge for balanse. Vi må ikke glemme at det fra nå av vil være to utdanninger som skal jobbe sammen og bidra til at tjenesten fortsetter å utvikle seg, sier han.

Fagforbundet har vært tydelig på at fagarbeideren sin rolle også må ivaretas ved innføring av ny autorisasjon i ambulansetjenesten og at det er bra at komiteen problematiserer det.

Rønning trekker fram tre poenger som er viktige for Fagforbundet:

  1. Ambulansearbeideren skal være grunnstammen i ambulansetjenesten.
     
  2. Ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning som nasjonal paramedic må kunne søke om å få innvilget autorisasjon som paramedisiner, etter gitte føringer.
     
  3. Regjeringen må involvere partene i arbeidslivet i å utarbeide gode overgangsordninger til studiet i paramedisin for de med fagbrev eller videreutdanning, samt muligheter for kompetanseutvikling for alle i ambulansetjenesten.

Slår et slag for y-veien

Komiteen oppfordrer regjeringen til å vurdere hvordan dagens ambulansearbeidere kan få tilgang til videreutdanning til paramedisinere, for eksempel ved opprettelsen av en y-vei, tilrettelegging for deltidsstudier og bedre tilgang etter en realkompetansevurdering, for eksempel ved opprettelse av egne kvoter. Videre heter det at regjeringen også bør vurdere hvordan ambulansemedarbeidere med fagskole, sykepleie eller relevant masterutdanning i for eksempel Critical Care kan vurderes opp mot autorisasjon som paramedisiner, eventuelt ved tilgang til videreutdanning.

- Denne oppfordringen får full støtte fra Fagforbundet, og det gir motivasjon for å fortsette å jobbe for at vi får en så god ordning som mulig, sier Rønning.

Autorisasjon til osteopater, naprapater og manuellterapeuter

Helse- og omsorgskomiteen skriver samtidig om autorisasjon til yrkesgruppene osteopater, naprapater og manuellterapeuter.

- Det er fornuftig og gledelig. Yrkesgruppene er en viktig del av helsetjenesten. De bidrar til behandling og forebygging av muskel- og skjelettlidelser, som er en av hovedgrunnene til sykemeldinger i befolkningen, avslutter Rønning.

Helse- og omsorgskomiteens merknader

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?