Til hovedinnhold

Argumenter for tjenester i egenregi

Kollektivtrafikk buss

Kollektivtrafikk buss (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet har utarbeidet et notat som viser flere økonomiske fordeler ved at fylkeskommunen i Innlandet organiserer deler av kollektivtransporten i Innlandet selv (egenregi), i stedet for å sette ut oppgaven til private aktører gjennom anbud.

18.02.2022 av Politikk- og samfunnsavdelingen, Fagforbundet
Sist oppdatert: 18.02.2022

Dette notatet har som formål å belyse de økonomiske konsekvensene av at busstransporten i Innlandet løses gjennom egenregi. Egenregi betyr at fylkeskommunen løser busstransporten sjøl, istedenfor å sette ut oppgaven til private aktører gjennom anbud. Det blir undersøkt hva kostnadsforskjellene vil være mellom at fylkeskommunen løser busstransporten i egenregi, opp imot
å fortsette med konkurranseutsetting til private operatører.

Her er noen hovedfunn

De økonomiske fordelene ved egenregi er:

  • Lavere kapitalkostnader og andre kostnader, og dermed lavere kostnader ved den direkte driften.
  • Mulighet for mindre grad av innkjøp av andre transporttjenester.
  • At offentlige økonomiske ressurser går til kollektivtransport og ikke til private eiere. Dette frigjør midler som alternativt kan bli benyttet til å redusere utgifter for fylkeskommunen, øke produksjonen av kollektivtransport eller andre fylkeskommunale tjenester.
  • Det er færre og færre private aktører i bussmarkedet. Dette har også ført til høyere priser på bussnæringen, og over tid har prisen på anbud vokst mer enn generell og bransjespesifikk prisvekst. Med egenregi unngås de økte kostnadene av å kjøpe tjenester i et marked kjennetegnet av få aktører med sterk markedsmakt, som gjør at prispåslaget blir høyt. Det vilsi at prisen er betydelig høyere enn hva det koster å produsere tjenesten.
  • Mulighet for regional utvikling og reduserte netto negative klimagasser.

Last ned hele notatet og se utregningene

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?