Til hovedinnhold

Det er full jobb på hjemmekontoret- nå må rettighetene på plass snarest!

I mars har nær to millioner av oss sittet helt og delvis på hjemmekontor i to år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Når pandemien er over er det sannsynlig at hjemmekontor vil benyttes i langt større grad enn tidligere.

08.02.2022 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 08.02.2022

Det er en full jobb å jobbe på hjemmekontoret – nå må rettighetene på plass snarest!

I mars har nær to millioner av oss sittet helt og delvis på hjemmekontor i to år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Når pandemien er over er det sannsynlig at hjemmekontor vil benyttes i langt større grad enn tidligere. Omstillinger til mer hybride kontorløsninger er allerede i full gang på norske arbeidsplasser, men med utgangspunkt i et utdatert regelverk om hjemmekontor. Det er nå viktig at vi bruker kompetansen vi har opparbeidet oss for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret og et tilpasset regelverk.

Det er mye som er uklart med den 20 år gamle forskriften om arbeid i arbeidstakers hjem. Er man yrkesskadedekket på hjemmekontoret? Hva om arbeidsgiver ikke dekker kostnadene til utstyr og en forsvarlig kontorplass? Hvordan forholde seg til datasikkerhet og personvern på hjemmekontoret? Det er et stort problem for mange av våre medlemmer at dagens regler er mangelfulle. Fagforbundet Nordland mener vi må få på plass kollektive avtaler og regelverk som gjelder for alle.

Fagforbundet forventer at tillitsvalgte blir enda mer aktivt tatt med i prosesser og utvikling av arbeidshverdagen til de som jobber fra sitt hjem. Undersøkelser gjort blant Fagforbundets medlemmer i Nordland og Trøndelag viser tydelig at retningslinjer og avtaler om arbeid i arbeidstaker hjem er en mangelvare. Dette må det bli ei endring på. Og tillitsvalgte må involveres umiddelbart.

Strømkrisen har synliggjort problematikken ytterligere. Strømprisene er skyhøye, og mange opplever en økonomisk krevende hverdag. Mange har utgifter ved å jobbe hjemme, men det er ingen kompensjonsordning for eksempel på strømmen som brukes. Det er tøffe tider for mange av våre medlemmer.

Hjemmekontor kan ha mange positive sider. Det kan for mange føre til større grad av fleksibelt i hverdagen og ikke minst bidra til å redusere reisetid og klimagassutslipp. Men hjemmekontor er ikke utelukkende positivt.

Flere av Fagforbundets medlemmer melder om at hjemmekontor fører til ensomhet og isolasjon. De opplever at skille mellom jobb og fritid viskes ut, og at arbeidsmiljø og organisasjonskultur forvitrer. Mange av oss har kjent på det siden 12. mars 2020. Fremtidens arbeidsliv krever nye, klare og tydelige regler på hjemmekontoret.

Guro Myklebust

Leder Yrkesseksjon Kontor og administrasjon

Fagforbundet Nordland

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?