Til hovedinnhold

Medleverturnus: Søksmål skaper konflikt og kan endre praksis

Mange familier med ekstra utfordringer er helt avhengige av å få avlastning for å kunne fungere som familie.

Mange familier med ekstra utfordringer er helt avhengige av å få avlastning for å kunne fungere som familie. (Foto: illustrasjon, Fagforbundet)

Fagforbundet og LO har gått til sak mot NHO service og handel og tre selskaper: Human care ung as, Human care bo as og Olivia Solhaugen as. Stridens kjerne er om fagforeningene skal godkjenne medleverturnuser, eller om de private bedriftene selv kan lage ordninger med inntil 60 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke.

02.02.2022 av Nils Fredrik Hansen og Arne Løseth
Sist oppdatert: 09.03.2022

Helt konkret mener Fagforbundet at de medleverturnusene som følges i en stor del av bransjen er tariffstridige fordi det arbeides gjennomsnitt over tariffavtalens uketimetall, 35,5 timer pr uke uten at det er innhentet samtykke gjennom overenskomsten eller arbeidsmiljøloven §10-12(4).

NHO ønsker ikke gi mer myndighet og kontroll til fagforeningene når det gjelder godkjenning av medleverturnuser. Bedriftene mener de selv, i følge medleverforskriften, kan bestemme.

Det som nå foregår, er en kamp mellom NHO som ønsker mange lange arbeidsdager med lav lønn for medlevere, og Fagforbundet som vil ha en hånd på rattet når medleverturnuser etableres, inkludert godtgjøringer, arbeidsbelastning og andre forhold.

7. februar startet saken i Arbeidsretten. Dom i saken ventes 21. mars.

Folk skal få betalt for den jobben de gjør

- Vi vil ikke medleverturnuser til livs, slår Fagforbundets Anne Green Nilsen fast.

- Private firmaer får konkurrere på innhold - ikke dårlige lønns- og arbeidsbetingelser. Det er ikke de ansatte som skal betale for anbudsrundene, sier hun.

– Hvis Fagforbundet vinner fram sikres gode arbeidsforhold og godtgjørelser for alle ansatte som jobber i medleverturnuser, Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Sårbare

- Dette er ekstremt engasjerte arbeidstakere som gjør en utrolig viktig jobb. Samtidig er de ganske sårbare i den forstand at de jobber ut over bestemmelsene i tariffavtalen og arbeidsmiljøloven, derfor er det ekstra viktig at de har ordna rammer med riktig lønns- og arbeidsvilkår.

- Derfor mener vi at fagforeningene skal godkjenne medleverturnusene, fastslår Anne Green Nilsen. 

Høyt konfliktnivå

I forkant av saken har NHO service og handel sendt ut et notat til sine medlemmer der de kommer med flere usanne påstander:

  • For det første påstår de at Fagforbundet ønsker å avvikle medleverturnuser. Det er ikke riktig.
  • Videre påstår de at Fagforbundet og Parat har forskjellig syn på i saken som skal opp i arbeidsretten, noe som heller ikke er sant.
  • Arbeidsgiversiden påstår også at konsekvensene av en fellende dom vil være annerledes for medlemmer i Parat enn for medlemmer i Fagforbundet. Det er heller ikke riktig - siden avtalene er likelydende. 

Dette har satt sinnene i kok både i Fagforbundet og i Parat, som krever at NHO handel og service trekker tilbake påstandene. 

Les også: Anklager NHO for villedende informasjon: – De forsøker å skape splid

- Påstandene er ikke riktige, sier en irritert leder av lov- og avtaleverksavdelinga i Fagforbundet, Pål Skarsbakk, som mener NHO mislykkes med å så splid mellom arbeidstakerorganisasjonene. - Dette holder ikke nivået av seriøsitet og ansvarlighet vi forventer av en arbeidsgiverorganisasjon. NHO burde holde seg for gode til å komme med denne typen desinformasjon.

Usikre medlemmer 

Kjell-Erik Nordenson Kallset, kommunikasjonssjef i Fagforbundet, kan bekrefte at det høye konfliktnivået gjør medlemmene usikre:

- Vi får daglig henvendelser fra bekymra medlemmer etter det NHO har krevet om saken. De er redde for at de ikke kan arbeide som før, og at det vil gå ut over menneskene de jobber med, eller at de kommer til å miste jobben om Fagforbundet vinner saken.

Les også: Fagforbundet går til søksmål: – Vi er redde for å miste arbeidsplassen vår

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?