Til hovedinnhold

Hele laget skal ha lønnstillegg

Årets lønnsoppgjør er få måneder unna og Fagforbundet jobber for at hele laget skal et rettferdig lønnstillegg. Både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede bør få økt kjøpekraft, for det er laget og ikke enkeltgrupper som får jobben gjort. Det har koronokrisa vist oss.

31.01.2022 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 31.01.2022

Hele laget skal ha lønnstillegg

Årets lønnsoppgjør er få måneder unna og Fagforbundet jobber for at hele laget skal et rettferdig lønnstillegg. Både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede bør få økt kjøpekraft, for det er laget og ikke enkeltgrupper som får jobben gjort. Det har koronokrisa vist oss.

De siste to årene med pandemi har vært tøff for arbeidstakere. Mange har mistet jobben, blitt permittert eller følt på en stor usikkerhet. Samtidig har mange hatt svært tøff arbeidsbelastning, blant annet i helsevesenet, i barnehagene, skolen og SFO. Det er tydelig hvor avhengig vi er av hverandres arbeid, og at det er et lagarbeid. For å få hjula til å gå rundt trengs helsefagarbeideren, renholderen, barne- og ungdomsarbeideren, bussjåføren og alle andre. Derfor mener Fagforbundet at vi må løfte hele laget i årets lønnsoppgjør. Noe annet vil være dypt urettferdig.

Det bekymrer oss i Fagforbundet at flere andre forbund har skjerpet kritikken mot den såkalte frontfagsmodellen. Modellen gjør at konkurranseutsatt industri legger føringer for lønnsutviklinga i Norge og sikrer fellesskapet inntekter til å drive gode helse- og velferdstjenester. Frontfagsmodellen har sikret norske arbeidsfolk en god lønnsutvikling og små lønnsforskjeller sammenliknet med arbeidstakere i andre land. Denne måten å drive lønnsforhandlinger har beskytta lokale industriarbeidsplasser i distriktene og har gjort at mange har en jobb å gå til. Fagforbundet støtter denne modellen, rett og slett fordi den tjener medlemmene våre på en god måte.

Fagforbundet er ikke enig i at det er for små lønnsforskjeller i Norge, slik som andre forbund nå tar til orde for. Vi ønsker ikke premiering av enkeltgrupper, men at lønnsoppgjøret heller skal se innsatsen til hele laget. Samtidig ser vi at når så mange i velferdstjeneste er utslitt, så er ikke det først og fremst på grunn av lønna. Det er på grunn av lav bemanning.

Derfor kjemper også Fagforbundet for at det kommer på plass flere ansatte som jobber i hele stillinger og som deler bedre på arbeidsoppgavene. Velferd er lagarbeid, og vi trenger å styrke hele laget dersom vi skal kunne gi alle den pleien, omsorgen eller læringa som de trenger. Dessuten jobber vi for at hele laget skal ha lønnstillegg i årets lønnsoppgjør.

 

 

 

Ann-Merethe Larsos Kristensen

Fagforeningsleder i Fagforbundet Bodø

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?