Til hovedinnhold

Yrkesprofilering Helsesekretær

Fagforbundet har snakket med vårt medlem Monika Eiane-Nilsen som er Helsesekretær ved Herøya legesenter i Porsgrunn, da vi var nysgjerrige på hvordan hverdagen til en helsesekretær ser ut.

31.01.2022 av Carol Nyland Rasmussen
Sist oppdatert: 21.04.2022

Hva er en Helsesekretærs jobb, funksjon og oppgaver?
Vi er den første personen som er i møte med pasienten.
Det er veldig viktig å kunne lytte, være til stedet i øyeblikket og ta vare på pasienten.
Vi må hele tiden ha fokus på at vi er legekontorets ansikt utad.

Ved legekontoret har vi ansvar for å ta blodprøver, sårstell, fjerning av sting, timeavtaler, telefoner og vurderinger, for blant annet hastegrad av situasjoner.
Pusteprøver og EKG er også noe vi ordner med, og i tillegg til dette har vi ansvar for bestillinger av utstyr og rekvisita slik at kontoret til enhver tid har det vi trenger i hverdagen.
Vi tar imot akuttpasienter, bistår legen ved behov og er rett og slett legens forlengede arm.Bilde 2 Helsesekretær.jpg

Det er en god egenskap å være en menneskekjenner når en arbeider som helsesekretær. Det er viktig at vi kan klare å se enkeltmenneske bak fasaden av frustrasjon, sinne og fortvilelse over å være syk, og avhengig av hjelp fra andre.
Det er ikke alltid lett å sette ord på hvordan en har det, og det er viktig for oss å nøste opp, og finne ut hva som er utfordringene til pasienten.

Hvilke utfordringer møter du som Helsesekretær på jobb?
Utfordringen kan være kommunikasjon i kriser der vi ikke klarer å fange opp hva som er utfordringen til pasienten.
Vi har jo mange forskjellige mennesketyper å forholde oss til, men det er jo dette som gjør det spennende å jobbe med mennesker, og som igjen gjør at ingen dag er lik.

Hvorfor valgte du å bli Helsesekretær?
Jeg valgte dette yrke for at jeg ønsket å arbeide med mennesker, få utfordringer i hverdagen, og i tillegg ha en veldig variert arbeidshverdag.
En blir en god menneskekjenner, og får absolutt være med å gjøre en forskjell til det beste for pasientene våre.

Hvordan blir man Helsesekretær?
Jeg ble helsesekretær for ca 22 år siden, altså våren 1999. Den gangen gikk vi først grunnkurs helse og sosial, deretter VG1 helseservice og deretter igjen, VG 2 helsesekretær. I ettertid fikk jeg mulighet til å søke om offentlig godkjenning som helsesekretær og ble deretter autorisert helsefagarbeider.
I dag blir en offentlig godkjent helsesekretær med en gang du er ferdig med skolen.

Nedenfor ser du link til veien mot å bli autorisert helsesekretær.

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsesekretaer

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/helsesekretaer

 Hvordan har hverdagen deres vært nå under denne Covid 19 pandemien?
Vi har hatt veldig lite hjemmekontor. Det har fungert veldig greit, men vi må tenke hele tiden på smittevern og finne gode løsninger. Hverdagen vår har blitt veldig annerledes med ekstra smittevern blant annet ved blodprøvetakinger, og nærkontakt med pasientene der vi må bruke visir i tillegg til maske.
Vi må også passe hele tiden på å sprite overflater.

Hvorfor ble du medlem i Fagforbundet, og hvor lenge har du vært medlem?
Jeg ble først studentmedlem i 1997 og meldte meg inn for å få muligheten til god hjelp og støtte om jeg trengte det, samt at Fagforbundet har forhandlet frem gode bank, låne- og forsikringsordninger via LO Favør, i tillegg til at det er veldig god bolig, og innboforsikring.

Har du et godt tips for hvorfor andre bør være organisert?
Folk burde melde seg inn av samme grunn som meg. :-)

Tusen takk for at du har tatt deg tid til å svare på spørsmålene fra Fagforbundet Vestfold og Telemark :-)

Mvh

Fagforbundet Vestfold og Telemark

v/Carol Nyland Rasmussen
Leder for yrkesseksjon for kontor og administrasjon

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?