Til hovedinnhold

Kurs om håndtering av tekstiler på institusjoner

Tekstiler som brukes i helseinstitusjoner kan være samlingspunkt for sykdomsfremkallende mikrober, og kan derfor føre til at smitte sprer seg. I dette gratis nettkurset lærer du hvordan du skal håndtere rene og urene tekstiler riktig.

25.01.2022
Sist oppdatert: 22.11.2023

Om kurset:

Kurset inneholder prosedyrer for merking av tøy, og informasjon om hvordan du kan håndtere både rene og urene tekstiler på en god og trygg måte. Du vil lære gode skylleromsrutiner, og vil få tilgang til nyttige skjemaer og plakater som du kan bruke på jobben din. Kurset inneholder også informasjon om avvikshåndtering og relevant lovverk.

Målgruppe:

Kurset passer for deg som jobber på institusjon som sykehus, sykehjem, bolig eller liknende. Kurset passer også godt for deg som jobber på vaskeri.

Læringsmål:

Etter kurset skal du

  • kjenne til prosedyren for merking av tøy og forstå hensikten med merking av tekstiler
  • kunne sette opp skjema med navnelister fra avdelingen
  • kunne håndtere rene tekstiler på en trygg måte, på pasientrom og tekstillager
  • ha kunnskap om metoder for sirkulering av rent tøy for å forhindre bakterievekst
  • kjenne til ulike typer urene tekstiler og kunne håndtere disse riktig for å minimere smittefare
  • kunne sette opp gode skylleromsrutiner for sortering og transportering av urene tekstiler
  • forstå hva avvik er og kjenne til rutiner for å rapportere avvik
  • kjenne til lovverk for håndtering av tekstiler

Produksjon:

Dette kurset er produsert av Fagforbundet, i samarbeid med fagekspert Åse Lindal i 2021.

Kurset er delt opp i kapitler med øvinger og quiz knyttet til hver del av kurset. Kurset egner seg best for PC, men det fungerer også på mobiltelefon.

Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre.

Ta kurset her!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?