Barnebyen driver lokalsamfunnet fremover

Det ble gjennomført samling for barnebyens kontaktpersoner digitalt i år. Samlingen startet med at leder i SOS-Angola, Afonso Castro og barnebyleder Pinto Vunge gav en oppdatering om hvordan det er i barnebyen.

19.01.2022
Sist oppdatert: 19.01.2022

På grunn av pandemien har Angola hatt nedstenginger i lange perioder, og det har også påvirket skolene i Fagforbundets barneby. Det er mange måneder undervisning som er tapt når man ikke kan kjøre digital undervisning.

Svak oppgang i antall givere til barnebyen 

Under pandemien har det vært en nedgang i antallet faste givere til barnebyen. De siste månedene har denne trenden snudd, og det blir viktig fremover å verve faste givere. Det gir barnebyen en trygghet, og en stabil inntekt.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord er opptatt av at Fagforbundet skal ha et tett eierskap til barnebyen. — Da barnebyen var ferdig bygget kunne vi ha overlatt til SOS-barnebyer å drifte den videre. Men vi valgte å beholde eierskapet. Forutsigbarhet er viktig, og vi må holde trykket oppe på bidragsytere, og gjerne øke. Da får barnebyen forutsigbare rammebetingelser, sa hun. — Vi har samlet inn 107 millioner siden 2005. Det er takket være at dere har jobbet med å rekruttere bidragsytere, sa Nord. 

Barnebyen gir også hjelp til lokalsamfunnene rundt 

Det har vært gjort et utviklingsarbeid i barnebyen, hvor barnebyen også har hatt fokus på lokalsamfunnet rundt. Det er et arbeid som sprer ringer i vannet.   

Lokalsamfunnsprogrammet gjør at barnebyen også gjør en forskjell til samfunnene utenfor. Det arbeides med å gjøre eneforsørgere hjelp til selvhjelp, med fokus på mat, skole, opplæring og mikrolån. 15 000 personer i landsbyene rundt barnebyen har fått rent vann. Barn som bor utenfor barnebyen får komme og gå på barnebyskolen.   

Fra usikre til trygge barn 

Når de eldste barna blir gamle nok, flytter de ut til egne leiligheter hvor de får god botrening i kollektiv. Nå venter SOS-mødrene spente på de nye barna som skal flytte inn og gleder seg til smårollinger igjen skal lage liv og røre i husene.   

Det tar år å bygge ned frykt og angst. Unger som har levd på gata og kjempet for tilværelsen, har tatt tilbake livet de var ment å ha, med lek og skolegang og trygghet. — Det er så stort å se forandringen i barn som har levd uten omsorgspersoner, sa Mette Nord på barnebysamlingen. — Jeg håper vi i felleskap får til en ny giv for barnebyen. Både Fagforbundets medlemmer, familie og venner inviteres til å bidra til dette prosjektet. Hvert bidrag er viktig, og gjør en forskjell. 

 

Bli giver til Fagforbundets barneby 

Vi ber alle Fagforbundet medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, familier og venner til å bidra til barnebyen.  

 

Her kan du bli giver til Fagforbundets barneby 

Du kan også vippse et engangsbeløp. Fagforbundets barneby #02525 

Årsrapporten over faste givere finner du her.

 

Her kan du se Mette Nord sin appell på barnebysamlingen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?