Til hovedinnhold

Kurs for tillitsvalgte og medlemmer; Ferieloven

Fagforbundet informerer om ett digitalt kurs på Teams

17.01.2022 av Torhild Østhsu
Sist oppdatert: 17.01.2022

Kurs for tillitsvalgte og medlemmer;
Ferieloven
- Et digitalt kurs på Teams

Tidspunkt:
16. februar 2022 kl. 12.00 – 14.00


Påmeldingsfrist 8. februar via link på vår hjemmeside: https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/rogaland/  
(bruk nettleseren Google Chrome eller Microsoft Edge om dere melder dere på via pc)


Etter påmeldingsfristen vil de som er påmeldt få en innkalling på Teams.

Fint om dere har Ferieloven tilgjengelig under kurset.

Dere finner siste versjon i denne linken:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven 


Kurset er gratis

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?