Til hovedinnhold

Info årsmøte 2022

(Foto: KRISTIAN LUND SOLHEIM)

Minner om at årsmøte vert gjennomført på Teams 26. januar kl. 18. Utkast til årsmelding for 2021 leggas ut på heimesida. Vanlige årsmøtesaker og løyvinger vert gjennomgått i årsmøte. Lenke til årsmøte finn du her på sida.

13.01.2022 av Sølvi Anne Birkeland
Sist oppdatert: 21.01.2022

Som vi har sendt ut informasjon om tidligare, må vi også i 2022 gjennomføre årsmøte i Fagforbundet Helse Førde digitalt. Møte vert 26. januar kl. 18.00 - 19.30 på Teams. Det vert vanlige årsmøtesaker som skal behandlast.

Lenke til møtet vil bli lagt ut her på heimesida, slik at du som medlem kan trykke på lenka og komme rett inn i møtet.

Sjølv som det vert digitalt møte vil det vere ein fordel om at dei som har tenkt å møte melder seg på til leiar, Sølvi Anne Birkeland på forhand. På denne måten veit vi at dei som vil vere med har klart å kople seg på.

Påmelding og eventuelle spørsmål kan sendast til Sølvi Anne på SMS: 901 34 547 eller på e-post:

fagforbundet.avd.747@gmail.com

Klikk på linken under for å komme til møtet:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTM3ZTI0OTEtOTQ0My00NmQ2LTk5ZjItODNjOWQzNzE4N2U5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e4184b6d-bcdb-42c7-84cd-5cd5a765d65b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252279d7a195-5ca7-4795-89a0-fa62b05135d3%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3e70d586-9c50-4e53-af04-b1e5e625b325&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?