Til hovedinnhold

Er barnet ditt kun et tall?

VELFERDSPROFITT: For velferdsprofitører betyr barnet ditt kanskje ikke mer enn kroner og ører, skriver Alexander Liane.

VELFERDSPROFITT: For velferdsprofitører betyr barnet ditt kanskje ikke mer enn kroner og ører, skriver Alexander Liane. (Foto: Mostphots)

Det kan være tanken til mange kommersielle aktører innen barnehage og barnevern, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertesak.

11.01.2022 av Alexander Liane
Sist oppdatert: 10.02.2022

  • En velferdsprofitør henter ut privat profitt fra driften av skattefinansierte velferdstjenester.

  • Med «velferdstjeneste» mener vi i denne sammenhengen barnehager, barnevern, skoler, sykehus og omsorgstjenester.

  • De sju største barnevernsaktørene hadde i perioden 2009-2013 et overskudd på 550 millioner kroner. En undersøkelse fra 2018 viste at privat barnevern er mer lønnsomt enn olje.

Les mer på velferd-uten-profitt.no

Velferdsprofitører er eiere som kanskje ikke tenker på barnas beste, ei heller de ansattes beste. For dem er ditt barn kanskje ikke noe annet enn kroner og ører.

I Norge kan du tjene store summer med liten risiko for deg som investor, men samtidig få en stabil og god avkastning. Alt finansiert av norske skattepenger. Skattepengene som du og andre hardtarbeidende folk betaler i god tro om at de skal gå til fellesskapet. Dette er dessverre ikke hele sannheten, da det viser seg at store summer også går rett i lommene til investorer og eiere av private, kommersielle velferdstjenester.

Blant de tjenestene som gir størst avkastning finner vi barnehager og barnevern. Barn i barnehagen og tenåringer i barnevernet er sårbare brukere av velferdstjenester. De er ikke kunder i en butikk, likevel er brukes de til å tjene penger.

De ansatte i disse bedriftene jobber knallhardt. Barna er deres hovedfokus og de gjør en helt fantastisk jobb. Problemet er at de jobber underbemannet, for lavere lønn og med for høye krav til effektivitet. De taper også kraftig på pensjon, sammenlignet med offentlig ansatte. Alt fordi at de jobber i en barnehage der eierne er opptatt av å få mest mulig profitt ut av hver eneste krone.

Tidligere LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa i 2019 at «Dette er fantasiløse, risikofrie investeringer som ikke skaper én ny jobb, som ikke genererer én krone i økt verdiskaping og som ikke endrer en tøddel på handelsbalansen overfor utlandet.»

Fagforbundet jobber for å stanse disse velferdsprofitørene og heller gi plass for offentlige og ideelle aktører.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?