Til hovedinnhold

INNKALLING TIL DIGITALT KLUBBMØTE FOR ANSATTE I TROMSØ KOMMUNE

TROMSØ

TROMSØ

Fagforbundet Tromsø kaller med dette inn til digitalt Klubbmøte for yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet ansatt i Tromsø kommune. Det blir valg av Hovedtillitsvalgte og valgkomitéen i KS området.

09.01.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 16.01.2022

Grunnet korona-situasjonen må vi tenke nytt når det gjelder gjennomføring av klubbmøte i januar. Klubbmøte i Tromsø kommune 2022 avholdes onsdag 19.januar 2022 fra kl. 17:30 – 19:00 på Teams(digitalt).

Det er viktig å merke seg at det i år er påmelding til Klubbmøte Tromsø kommune på grunn av den pågående Covid-19 pandemien. Fristen for påmelding er fredag 14.01.22. Dersom du ikke melder deg på, vil vi ikke kunne sende deg link til møtet. 

Påmeldingen sendes til avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no

Linken til møte på teams sendes til alle deltakere mandag 17.januar

  1. Åpning
  2. Informasjon fra hovedtillitsvalgte om 2021
  3. Retningslinjer for klubb i Fagforbundet Tromsø
  4. Aktivitetsplan for 2022 
  5. Valg av valgkomiteen
  6. Valg av hovedtillitsvalgte i klubben Tromsø kommune
  7. Konstituering av klubben Tromsø kommune

For kommende periode er det to frikjøpte verv som står på valg.

 

Hovedtillitsvalgt: Maika Soleng  - (100%) - takket ja til gjenvalg

Hovedtillitsvalgt: Hege Beate Tveit - (100%) - takket ja til gjenvalg

Hovedtillitsvalgt: Eivor Annie Haukland - ikke på valg (100%) 

Hovedtillitsvalgt: Mikal Hansen - ikke på valg (100%)

Hovedtillitsvalgt: Reinaldo Montalvao - ikke på valg (20%)

 

Kriterier for å kunne stille til valg:

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet Tromsø ansatt hos Tromsø kommune kan søke vervene.

De samme har også forslagsrett og stemmerett den dagen som en skal velge hovedtillitsvalgte og valgkomiteen.

De som foreslås må være forespurt og ha bekreftet at de er aktuelle kandidater.

Eventuelle forslag på kandidater sendes innen fredag 14.01.22 til fagforeningsleder på avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no.

Kandidater må ha stor evne til samarbeid, og det jobbes mye med lov og avtaleverk, så evne til å tilegne seg informasjon er også viktig. 

Nærmere opplysninger om vervet som hovedtillitsvalgt kan du få ved henvendelse til leder på epost.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?