Til hovedinnhold

Nedleggelse av Kvaløysletta barnehage er ikke til barnas beste!

Leder i Fagforbundet Tromsø Reinaldo Montalvao har vært med på markering i dag for å støtte ansatte, barna og foreldre i kampen for å beholde barnehagen åpen.

08.01.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 08.01.2022

Fagforeningsleder minner om at ifølge Tromsø kommune så er de ansatte en viktig ressurs for å levere tjenester av høy kvalitet til innbyggerne, samt at barna er de viktigste individene i samfunnet.

Montalvao mener at administrasjon og politikerne nå har en unik mulighet til å vise befolkningen som bor på Kvaløya at Tromsø kommune hører på foreldre og vil beholde Kvaløysletta barnehagen åpen. Det er også viktig at arbeidgiver investerer i en høyrere bemanningen i barnehagene på enheten, slik at kommune kan sikre et godt pedagogisk tilbud, omsorg og en bedre fremtid for våre barn.

Tillitsvalgt på arbeidsplassen

Guro Kristine Kjærvik Olsen er medlem og tillitsvalgt på Kvaløysletta barnehagen. Hun synes at en nedleggelse av Kvaløysletta barnehage ikke er til barnas beste!

Kvaløysletta er en populær barnehage som har fulle avdelinger og ett stabilt personalet. Barna og foreldrene trenger en barnehage i nærmiljøet der de bor. Det et veldig fint for barna å gå i barnehagen med unger de bor i nærheten av, vennskapsbånd styrkes når de enkelt også kan møtes på fritiden sier plasstillitsvalgt i Fagforbundet.

Barnehagen har også ett godt samarbeid med Selnes skole, noe som gjør overgangen mellom barnehage og skole enklere. At kommunen ønsker å legge ned en sentral og populær barnehage er noe personalet heller ikke forstår, og med tanke på de seneste oppgraderingene som er gjort de siste månedene med blant annet oppussing av to bad og utvending maling av barnehagen virker dette som ett forhastet forslag hvor konsekvensen ikke er godt nok utredet, avslutter Olsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?