Til hovedinnhold

Kommuneavtale

Avtale om økte koronatillegg for kommunetilsette

23.12.2021 av Inge Skrede
Sist oppdatert: 29.12.2021

Fagforbundet og KS har forhandla fram ein ny avtale om økte koronatillegg. Avtalen doblar tillegga for overtid, men gjev og anledning for arbeidsgjevar til å pålegge meir overtid. Målet er å kunne sikre bemanning og forsvarlege tenester i kommunane.

Avtalen skal godkjennast av tillitsvald lokalt før den vert sett i verk – og me har lagt vekt på ein avtale med størst mogleg grad av frivillijugheit og føreseielegheit for medlemene. 

Les meir om avtalen her:

https://www.fagforbundet.no/nyheter/avtale-om-okte-koronatillegg-for-kommuneansatte/

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?