Til hovedinnhold

Nå starter lønnskampen

Leder av LO Kommune, Pål Skarsbak og leder av forhandlingsutvalget i Fagforbundet Tone Faugli og rådgiver Siv Kjøllmoen.

Leder av LO Kommune, Pål Skarsbak og leder av forhandlingsutvalget i Fagforbundet Tone Faugli og rådgiver Siv Kjøllmoen. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet gjør seg klar til en et nytt hovedoppgjør. Landsstyret har vedtatt forbundets hovedprioriteringer foran vårens hovedtariffoppgjør. Viktigst er det å sikre kjøpekraften til medlemmene.

22.12.2021 av Nils Fredrik Hansen, rådgiver informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.01.2022

- Vi står foran et krevende lønnsoppgjør! Det slår leder for lov- og avtaleverksavdelingen i Fagforbundet, Pål Skarsbak fast. Han har det adminstrative ansvaret i Fagforbundet for årets lønnsoppgjør.

Kjøpekraft, likelønn og ubekvemstillegg

Ved siden av å sikre kjøpekraft, er både økning av ubekvemstillegg og likelønn viktige prioriteringer foran årets lønnsoppgjør. 

Her er Fagforbundets prioriteringer: 

  • Sikre medlemmenes kjøpekraft
  • Sikre medlemmenes lønnsutvikling gjennom generelle kronetillegg, heving av minstelønnssatser og garantilønnssatser
  • Prioritere lønnsutvikling for fagarbeidere
  • Sikre at mindrelønnsutvikling for grupper/avtaleområder kompenseres
  • Sikre uttelling for kompetanse
  • Heve tilleggene for ubekvem arbeidstid
  • Sikre likelønnsutviklingen
  • Fortsette arbeidet med å utvikle de kollektive tjenestepensjonsordningene
  • Fortsette arbeidet med heltidskultur, rett til hele stillinger og fast ansettelse
  • Kreve ett års forskuttering av sykepenger på alle tariffområder.

Økende strømpriser betyr høyere lønnskrav?

Pål Skarsbak peker på de økende strømprisene kommer til å bli en utfordring. - Strømprisen påvirker prisveksten, og det må vi ta hensyn til når vi kommer med våre lønnskrav.

Prisstigningen er dessuten høyere enn beregnet foran lønnsoppgjøret i fjor, noe som betyr en reallønnsnedgang for mange av våre medlemmer. Det må også inn i vurderingene når vi kommer til konkrete krav. 

Kollektiv fornuft eller særinteresser?

Koronapandemien rammer ulikt. Enkelte grupper har over lang tid hatt en ekstremt belastning med andre opplever stor usikkerhet knyttet til sin arbeidsplass. At lønnsveksten avtales på nasjonalt nivå sikrer at vi kan prioritere og drive med omfordeling. Dersom enkeltgrupper får gjennomslag for høye lønnskrav vil det gå utover helheten. Vi er tjent med å tenke helhet og ikke profesjonsinteresser.

- Unio og andre har skjerpet kritikken mot frontfagsmodellen. Det bekymrer oss av særlig to grunner, sier Pål Skarsbak. - For det første er det viktig at det er industrien legger føringer for lønnsutviklingen, også fordi samfunnet da sikres inntekter til å drive gode helse- og velferdstjenester. For det andre har frontfagsmodellen sikret norske arbeidsfolk en god lønnsutvikling og små lønnsforskjeller, sammenliknet med arbeidstakere i andre land.  

Hele laget skal med

Blant annet derfor kommer Fagforbundet denne våren til å sette igang en kampanje for hele laget. - Vi trenger å minne folk på at det mange som har stått på gjennom denne pandemien, sier kommunikasjonssjef i Fagforbundet, Kjell-Erik Nordenson Kallset.

- Det er et helt lag som skal bli sett og verdsatt. Dersom det er én ting koronakrisa har vist oss, så er det at vi er avhengig av hverandre – av hele laget. Vi trenger sykepleieren, renholderen, barne- og ungdomsarbeideren, bussjåføren og alle de andre for å holde hjula i gang, sier Fagforbundets kommunikasjonssjef.

Du er med på laget

- Vi kommer til å ta i bruk hele verktøykassa; pressearbeid, annonsering, sosiale medier, men - understreker kommunikasjonssjefen - den aller viktigste jobben gjøres ute i fagforeninger og på arbeidsplasser. 

Fortell om arbeidshverdagen din

Kjell-Erik avslutter med en oppfordring: - Vi er så stolte over den jobben medlemmene gjør og vi vil gjerne at flere skal se det.

- Det jeg ønsker meg til jul er at tillitsvalgte og medlemmer forteller om alt det jobben betyr for dem, alt det engasjementet de har for folka de jobber for og med og viser fram hvor stolte de er av jobben sin, sier kommunikasjonsjefen.

- Skriv det ned, send det til lokalavisa eller post det på sosiale medier, avslutter han.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?