Til hovedinnhold

Ny avtale om økte koronatillegg for kommuneansatte

Fagforbundet og KS har forhandlet fram en ny avtale om økt overtidsbetaling i kommunen. Avtalen innebærer også at arbeidsgiver kan pålegge mer overtid. Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon.

20.12.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.01.2022

Økende smittetall og ny nedstenging betyr høyt arbeidspress i hele kommunal sektor.  
 
– Dette ønsket ingen. Folk har allerede stått på lenge og gitt masse over lang tid. Jeg kan ikke si noe annet enn at her gjelder det å bite tenna sammen og stå igjennom nok en stri tørn, sier leder i fagforbundet, Mette Nord.

Vi kan bare løse dette som et lag 

– Vi har sikret en særdeles god kompensasjonsordning for dem som har stått på som helter under koronakrisa, og som fortsatt må stå på i tida som kommer. Dette er ei ordning som gjelder for alle de berørte yrkesgruppene, ikke bare enkeltgrupper. Det er viktig; vi kommer oss bare gjennom dette ved at hele laget gjør jobben sammen, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. 

– Det er viktig for oss at de tillitsvalgte lokalt både får være med å bestemme om de vil være med på avtalen, og at de får ekstra igjen for ekstra arbeid, sier Mette Nord. - Vi har lagt vekt på størst mulig grad av frivillighet og forutsigbarhet for våre medlemmer, slår Fagforbundets leder fast.

Må være enige 

Bestemmelsene i avtalen skal brukes når det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien. Partene lokalt må være enige om å iverksette avtalen. 

Avtalen understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.   

Overtidsbetaling 

For arbeid utover full stilling erstattes overtidstilleggene med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er tillegget 300 prosent. 

Overtid for deltidsansatte 

For arbeid utover avtalt arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke betales tilsvarende satser som nevnt i avsnittet over per arbeidet time. 

Overtidsarbeid 

Avtalen gir følgende rammer for overtidsarbeid: 

  1. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid skal ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid kan likevel utvides med inntil en time ekstra i forbindelse med vaktskifte. 
  2. Samlet arbeidstid den enkelte uke skal ikke overstige 69 timer. 
  3. Samlet gjennomsnittlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager innenfor perioden 01.01.2022 - 30.04.2022. 
  4. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 25 timer i løpet av sju dager. 
  5. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker. 
  6. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 
  7. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 200 timer i perioden 01.01.2022 – 30.04.2022. 

Avtalen har også bestemmelser for frivillig overtid, undervisningspersonale og ansatte som er unntatt overtidsbestemmelsene.

Kommuneansatte får dobbelt betalt for «korona-overtid» (fagbladet.no 20.12.21) 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?