Til hovedinnhold

Valg av nytt styre i Fagforbundet avd 469

Valgkomiteen for Fagforbundet Avd 469 har startet sitt arbeid og vil gjerne ha inn forslag til kandidater . Fint hvis vi kan få forslagene innen 10.01.2022

17.12.2021
Sist oppdatert: 17.12.2021

De vervene som er på valg er:

STYRET:

Leder

Sekretær/nettansvarlig

Fane2-ansvarlig

Ungdomstillitsvalgt

Styremedlem 2stk

Varamedlem

 

REVISJON:

Revisor nr2

Vararevisor

 

PENSJONISTUTVALG

ingen på valg

 

YRKESSEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

Leder

Nestleder

Styremedlem

 

YRKESSEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK

Leder

Styremedlem  2stk

 

YRKESSEKSJON HELSE OG SOSIAL

Leder

Styremedlem (2 stk)

 

YRKESSEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST

Leder

Nestleder

Styremedlem

 

FORSLAGENE SENDES TIL INNEN 10 januar 2022:

-Torhild Østhus: torhild.osthus@skole.rogfk.no

-Siss Heidy Eik: siss.heidy.eik@skole.rogfk.no

-Sølve Rostøl : solve.rostol.bulling@kolumbus.no

-Anne Waldemar : anne.waldemar@ivar.no

*

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?