Til hovedinnhold

Det er på tid å gjøre noe

Fagforbundet ønsker å høre fra arbeidsgiver om hvilken tiltak kommune har for ansatte i barnehage og SFO? 

17.12.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 17.12.2021

Det må settes inn tiltak for å styrke bemanningen og redusere belastningen på de ansatte. Fagforbundets medlemmer i SFO og barnehager melder om høyt sykefravær og økende arbeidsbelastning, samtidig som de selv frykter å smitte barna eller ta med smitte hjem.

Fagforbundet oppfordrer arbeidsgiver til å tenke på ansatte i SFO og barnehage, slik at de også kan får et pusterom ved at barnehagene, SFO går over til rødt nivå fra neste onsdag og i romjula. Dette innebærer at barnehagene og SFO kan ha redusert åpningstid, men ikke for barn med særlig omsorgsbehov.  Vi etterlyser fortsatt tiltak som hindrer at de ansatte sliter seg ut. Vi må huske at det er helt avgjørende for barnas sitt beste at de har faste og trygg voksen i SFO og barnehager i framtiden. 

Vi vet at stadig flere SFO og barnehageansatte blir sykemeldt, de er slitne, de har stått på under den pandemien og har jobbet i underbemanning med få vikarer. Fagforeningen vil spørre arbeidsgiver hva slags signal dere sender til disse ansatte når dere ikke har lagt fram flere tiltak for dem? 

Gjennom pandemien, ble det sagt at alle må bidra i dugnaden sånn at vi skal operere som en fotball lag for å vinne kampen mot covid-19 og fortsette å levere god tjeneste til barna i Tromsø. Ansatte som jobber i skole, SFO og barnehagen har gjort det, og tilbakemeldingen fra foreldre er at de synes at disse ansatte fortjener en liten pust nå, det er en periode med lav drift nå, hvor arbeidsgiver har en unik mulighet til å demonstrere til de som jobber med de minste barna at de er viktigste ressurs for kommune.

- Noen dager med redusert åpningstid kan bidra til å beholde de kvalifisert og dyktig ansatte i tjeneste i framtiden, vi må huske at vi er langt over blir ferdig med pandemien, og for at samfunnet gå rundt, foreldre, barna og kommune trenger at ansatte føle seg trygg og ivaretatt, sier Reinaldo Montalvao, leder i Fagforbundet Tromsø. 

SFO og barnehageansatte er allerede den yrkesgruppen med høyest sykefravær. Frykten for å bli syk på jobb, og arbeidsmengden som venter når man kommer tilbake fra en eventuell sykemelding/egenmelding, fører til at det tar lengre tid å komme seg tilbake til jobb.

- Hvis vi ikke ta grep nå, er jeg redd for en kollaps i tjenesten i løpet av 2022, hvor arbeidsgiver kan bidra til å bygge et scenario hvor mange ikke vil stå i jobben enten på SFO eller barnehage på grunn at gang på gang de føle at de blir ikke hørte eller ivaretatt, sier fagforeningsleder.

Det er på tid å gjøre noe for barnas og ansatte sitt beste!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?