Til hovedinnhold

På tide å styrke Fagarbeidere i Tromsø kommune

Arbeidsgiver må se på alle yrkesgrupper og etablere konkrete tiltak for å gjøre noe med det økende behovet for flere fagarbeidere, men det haster. På tide å gjøre noe med det.

15.12.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 15.12.2021

I pandemien har vi fått bekrefta det vi lenge har visst og hevdet. Vi trenger alle sammen for å lykkes! Vi kan ikke ha søkelyset på kun en eller annen viktig yrkesgruppe.  Ansatte i Tromsø kommune jobber som et fotballag, hvor alle er like viktig for å vinne kampen mot covid-19 og fortsette med å levere en god tjeneste for befolkning.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kan vi allerede i 2035 mangle rundt 100.000 fagarbeidere. Dette gjelder for flere viktige yrker vi er avhengige av for at samfunnet skal gå rundt, men de største utfordringene finner vi innen helsesektoren, drift- og teknisksektoren og utdanningssektoren. Vi kan mangle hele 18.000 helsefagarbeidere innen 2035. Særlig i Tromsø er dette et økende problem. Derfor må vi nå bli enige om årsakene og stake ut konkrete løsninger.

Heltid og bedre bemanning.

Ansatte i Tromsø kommune er slitne! Vi må ha nok fagfolk på arbeidsplassene, vi må dele oppgavene mellom yrkesgruppene og faste og hele stillinger skal være hovedregelen.

Høyere bemanning er en av de viktigste tiltakene som politikerne og administrasjonen må sette på dagsplan i Tromsø Kommune. Det er ingen tvil om at vi må ha høyere bemanning

Tromsø kommune må se på andre store kommuner i Norge som har satt heltid, høyrere bemanning og kompetanseutvikling på dagsordenen, har vedtatt midler til det og har fått kjempegodt resultat.

Må vi rydde opp

Vi trenger flere fagarbeidere for at Tromsø kommune skal gå rundt. Men ungdom som skal velge utdanning ser at arbeidsforholdene har blitt så vanskelig og lønna for praktiske yrker som tekniskfagarbeidere, renholdere, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, osv. ligger langt lavere enn gjennomsnittslønna i Norge.

Fagarbeidere har en viktig funksjon i tjeneste, disse yrkesgruppe trenger at politikere og administrasjon kommer på bane for å sikre gode etter- og videreutdanningsmuligheter også for fagarbeidere, blant annet gjennom et bredt tilbud ved fagskolene.

Løsningen må være å utdanne flere fagarbeidere selv og sikre høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Det er viktig at fagarbeidernes viktige og nødvendige innsats også gir seg utslag i lønn

Fagforbundet Tromsø

- Vi kan ikke bare snakke om viktigheten av fagarbeidere, vi er nødt til å følge opp gjennom handling, og det må skje nå. Alle har fått beskjed gjennom valgkampen at nå er det arbeidsfolk sin tur. Da har administrasjon og politikere i Tromsø en unik mulighet for å bevise det.  Det er på tide å løfte opp hele laget. Fagforbundet krever at arbeidsgiver sørger for at alle yrkesgrupper (helsefagarbeidere, sykepleier, barne- og ungdomsarbeider, barnehagelærer, renholdere, vaktmester, fagarbeidere på drift, miljøterapeut, barnevernspedagog, lære, ledere, assistent, lege, konsulent, og alle andre) får gode etter- og videreutdanningsmuligheter, en lønn å leve av og bedre arbeidsvilkår, sier Reinaldo Montalvao, leder i Fagforbundet Tromsø.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?