Fagforbundet om autorisasjon til paramedisinere

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundet får en del spørsmål om hva vi gjør og mener i saken om autorisasjon til paramedisinere. Her kommer en kort redegjørelse.

14.12.2021 av Anne-Mari Samskott
Sist oppdatert: 04.01.2022

Solberg-regjeringen kom i september med en pressemelding om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon etter helsepersonelloven. Dette har vi i Fagforbundet støttet, men med merknader, og skrev et grundig høringssvar til saken. Fagforbundet har vært tydelig på at fagarbeideren sin rolle også må ivaretas ved innføring av ny autorisasjon i ambulansetjenesten. Vi ba Solberg-regjeringen om å involvere partene i arbeidslivet, nettopp for å unngå den bekymringen lovforslaget nå har skapt for medlemmene våre i ambulansetjenesten. Det ble ikke lyttet til.

Det blir nå opp til den nye helseministeren og komiteen å jobbe videre med dette. Vi i Fagforbundet vil gjøre det vi kan for å påvirke denne prosessen, og har allerede hatt møte med Helse- og omsorgsdepartementet om saken. Statssekretæren lyttet til våre innspill og kom også med gode og relevante spørsmål til oppklaring. 

Fagforbundet har gjennom hele prosessen vært tydelige på at:

  1. Ambulansearbeideren skal være grunnstammen i ambulansetjenesten.
  2. Ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning som nasjonal paramedic må kunne søke om å få innvilget autorisasjon som paramedisiner, etter gitte føringer.
  3. Regjeringen må involvere partene i arbeidslivet i å utarbeide gode overgangsordninger til studiet i paramedisin for de med fagbrev eller videreutdanning, samt muligheter for kompetanseutvikling for alle i ambulansetjenesten.

Saken skal nå til ny behandling i Stortinget, før endelig forslag vedtas. Fagforbundet skal levere skriftlig innspill til Stortinget i januar. Har du innspill send det til oss innen 15. januar, så får vi det med i saken.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004483

Vi legger også ut oppdateringer på vår Facebook-side, den kan du følge her: https://www.facebook.com/fagforbundetambulanse

 

Har du spørsmål ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?