Til hovedinnhold

Ingen skal oppleve at det er utrygt å gå på jobb!

Våre medlemmer er først og fremst på jobb for å hjelpe andre. Det er krevende arbeidsoppgaver å bistå mennesker som står i kritiske livssituasjoner, og det kan til tider være en risiko å være på jobb i NAV.

14.12.2021 av Carol Nyland Rasmussen
Sist oppdatert: 14.12.2021

For åtte år siden skjedde det et tragisk drap ved NAV Grorud. For en kort tid siden var det et nytt hjerteskjærende drap på en ansatt ved NAV Årstad. Det har vært nok tragedier ved NAV. Bedre sikkerhet for de ansatte og brukerne må være det ledende prinsipp i arbeidet fremover.  

Fagforbundet Vestfold og Telemark organiserer ansatte i NAV over hele vårt langstrakte fylke.  

Våre medlemmer er først og fremst på jobb for å hjelpe andre. Det er krevende arbeidsoppgaver å bistå mennesker som står i kritiske livssituasjoner, og det kan til tider være en risiko å være på jobb i NAV. 

I Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra 2019 oppgir 27 prosent av sosialarbeidere og vernepleiere å ha bli utsatt for trusler og/eller vold på jobb. Dette er en situasjon som Fagforbundet Vestfold og Telemark ikke kan akseptere: Våre medlemmer skal være trygge på sin arbeidsplass!  

Ifølge Arbeidstilsynets rapport fra NAV Årstad, har ikke det forebyggende arbeidet vært godt nok. Tilsynet trekker fram kartlegging og risikovurderinger, avviksrutiner, involvering av vernetjenesten og det lokale HMS-arbeidet som mangelfullt. Vi i Fagforbundet Vestfold og Telemark tror dessverre at dette er kjente utfordringer for mange NAV-kontorer rundt om i hele landet.  

Sikkerheten til de ansatte og brukere på NAV skal alltid ivaretas framfor økonomi, effektivitet og rapportering. At regjeringen har styrket NAV og skal innføre en tillitsreform i offentlig sektor er to viktige bidrag, men mye arbeid gjenstår.  

For å lykkes  vi lytte til de ansatte og tillitsvalgte som vet hvor skoen trykker.  

NAV-ansattes sikkerhet har stått på dagsorden etter drapet ved NAV Årstad i Bergen. Det skal det fortsette å gjøre, men samtidig mener Fagforbundet Vestfold og Telemark at vi også må ta en større debatt om sikkerheten til alle ansatte i offentlig sektor.  

Vi må aldri glemme heltene som jobber på NAV. Tusen takk for den gode jobben dere gjør for fellesskapet. 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?