Til hovedinnhold

Lokale forhandlinger 2021

TROMSØ

TROMSØ

Lokale forhandlinger i kommunen er avsluttet ,ønsker du info ta kontakt med oss på kontoret.

30.11.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 02.12.2021

Til Ansatte i kap. 4, organisert i Fagforbundet Tromsø kommune.

Resultat av Lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kap. 4.

Profil/prioriteringer - lokale forhandlinger 2021

De lokale lønnsforhandlingene skal baseres på lokal -- lønnspolitikk, jf. HTA kap. 3.2.

Tilby konkurransedyktig lønnsnivå i forhold til Spekter og PBL

Rekruttere og beholde

Rett opp utilsiktede skjevheter

Forhandlingene omfatter alle som er i stillinger pr. 30 september 2021.

I lokale forhandlingen 2021 er følgende stillingskoder inntatt

Stillingsgrupper

6986 - renholdsoperatører

7076; 9076; 7681; 7718;7517 og 7719 (helsefagarbeidere)

6675 - miljøveileder

6685 - miljøterapeut

7961; 7966 - undervisningsstillinger

7174 - Sykepleier

6455 - Vernepleier

6508 - Barnevernspedagog

7534 - Sosionom

6517 - Ergoterapeut

7066 - Fysioterapeut  

7710 - Stilling med krav om spesialutdanning

7617 - Spesialfysioterapeut

7451 - Ledere

7453; 7954 – Fagledere

7637 – Pedagogisk ledere i barnehagen

7725 – Spesialsykepleier

7733 - Spesialvernepleier

Div. Individtilbud (Skjevheterm kompetanse o.l.)

Språktillegg samisk barnehager

Til Ansatte i kap. 3 og 5, organisert i Fagforbundet Tromsø kommune.

Resultat av Lokale forhandlinger kap. 3.og 5.

Profil/prioriteringer - lokale forhandlinger 2021

Rekruterre og beholde 

Oppnådde resultater i forhold til virksomhets mål 

Ny kompetanse eller betydelige organisatoriske endringer

Arbeidsgiver har gjort en individuell vurdering basert på innkomme krav

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?