Til hovedinnhold

Omsorgsarbeidere får over 24 millioner i erstatning fra velferdsgigant

Viktig og riktig seier: Forbundsadvokat i Fagforbundet, Kjetil Edvardsen, mener avgjørelsen må føre til en radikal omlegging i den private omsorgsbransjen.

Viktig og riktig seier: Forbundsadvokat i Fagforbundet, Kjetil Edvardsen, mener avgjørelsen må føre til en radikal omlegging i den private omsorgsbransjen. (Foto: Birgit Dannenberg)

Høyesterett avviser anken fra velferdsselskapet Stendi etter en tre år lang rettskonflikt og 22 medlemmer av Fagforbundet får nå etterbetalt mer enn én million kroner i snitt.

28.11.2021 av Pressemelding fra Fagforbundet
Sist oppdatert: 02.12.2021

Velferdsselskapet Stendi gikk på et sviende nederlag i Høyesteretts ankeutvalg. Samtidig møter Stendi tilsvarende krav fra rundt 50 andre omsorgsarbeidere.

– Våre medlemmer har ført en heltemodig kamp som rydder opp i en hel bransje. De fortjener hver eneste krone, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Hyller omsorgsarbeiderne som har stått i kampen for oppreisning: Fagforbundets leder, Mette Nord. Foto: Jan Lillehamre

I juni i år ga Borgarting lagmannsrett de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende (oppdragstakere). Stendi anket den delen av dommen som gikk på etterbetaling til omsorgsarbeiderne inn for Høyesterett. Lagmannsretten dømte nemlig Stendi til å betale de 22 om lag 24,1 millioner kroner, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De ble også tilkjent sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

Total seier

Fredag 26. november besluttet Høyesteretts ankeutvalg at anken ikke skal behandles av Høyesterett. Dermed har Fagforbundets 22 medlemmer vunnet en total seier over velferdsselskapet Stendi.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, sa da rettsprosessen startet at dette er en av de viktigste arbeidslivsrettssakene i vår tid. Nå jubler hun:

– Våre 22 medlemmer har kjempet en tøff kamp i tre rettsinstanser. De har blitt dårlig behandlet, underbetalt og utnyttet av arbeidsgiveren. Derfor er det fantastisk gledelig at de nå endelig får betalt. Jeg unner dem hver krone, sier Mette Nord.

Flere har tilsvarende krav

Hun viser til at omsorgsarbeidernes kamp har stor betydning for svært mange norske arbeidsfolk som er, eller har vært, i samme situasjon.

– Vi har 40 andre medlemmer som har tilsvarende krav mot Stendi, og i tillegg kjenner vi til et titall andre lignende saker. Nå skal de også endelig få den betalingen de har hatt krav på hele tida.

Mette Nord sier at beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg også er en uhyre viktig seier for Fagforbundet og andre som arbeider for et anstendig og regulert arbeidsliv.

– Nå har rettsvesenet i en rettskraftig dom slått utvetydig fast at Stendi i år etter år har brutt loven. Slik har de utsatt våre medlemmer for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere.

Må få store konsekvenser for hele bransjen

Nord mener beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg vil og må få store konsekvenser:

– Under rettssaken kom det fram at Stendi opererte i tråd med såkalt «bransjestandard». Nå forventer vi at både Stendi, NHO og norske myndigheter tar denne dommen inn over seg og rydder opp i hele den private velferdsbransjen. Vi kan ikke ha lovløse tilstander i norsk arbeidsliv, der grådige arbeidsgivere tjener store penger på å slite ut helsa til vanlige arbeidstakere.

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet har ført saken for medlemmene:

– Først og fremst er jeg svært glad på vegne av våre 22 medlemmer som har stått i en voldsom belastning over lang tid. De har vært svært dårlig behandlet av Stendi i denne prosessen, og det er både riktig og viktig at de nå får etterbetalt det de har krav på, sier Edvardsen.

Kritiserer myndighetene

Advokaten mener også at beslutningen om etterbetaling av mer enn 24 millioner kroner vil få betydning for norsk arbeidsliv.

– Det er viktig at det også for arbeidsgivere får økonomiske konsekvenser å bryte loven. Derfor er det så gledelig at dommen fra lagmannsretten nå blir stående. Nå må arbeidsgiverne forstå at det både er ulovlig og veldig dårlig bedriftsøkonomi å ikke følge loven

Edvardsen ber også myndighetene merke seg den rettskraftige dommen i Stendi-saken.

– Avgjørelsen må føre til en radikal omlegging i den private omsorgsbransjen. Den må få tilsynsorganer og offentlige aktører til å gå i seg selv og reflekterer over hvordan dette kan ha pågått i en årrekke uten at det er grepet inn.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?